Batı Trakya'da Alevi -Sünni Ayrımcılığına Tepki

Batı Trakya'da Alevi -Sünni Ayrımcılığına Tepki

Yunanistan'da Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın, Bir Bütün Olduğunu ve Lozan Antlaşması ile Dini ve Dili Aynı Olan Bir Azınlık Olarak Tanımlandığını Bildirdi.

Batı Trakya'da Alevi -Sünni Ayrımcılığına Tepki

Yunanistan'da Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın, bir bütün olduğunu ve Lozan Antlaşması ile dini ve dili aynı olan bir azınlık olarak tanımlandığını bildirdi.

Yunanistan'da Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'un bölgeye yaptığı ziyaret sonrasında, bazı çevrelerin Batı Trakya'daki Türk Azınlığı Alevi-Sünni diye ayrıma tabi tutmalarının bölge insanını derinden yaraladığı belirtildi.

Danışma Kurulu açıklamasında, azınlığın Türk ve Müslüman olduğu, bunun dışında söylenen ve söylenecek olan yorumların azınlığı bölmeye, birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik çalışmalar olduğunun bilinmesi gerektiği vurgulandı.

Dinler ve medeniyetler arası diyalogların gündemde olduğu bir zamanda, hala bu tür çağdışı fikir ve yorumlara yeltenen zihniyetlerin şiddetle kınandığını bildiren Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, bölgede hoşgörü anlayışının hakim olmasını temenni ettiklerini bildirdiler.

Danışma Kurulu'nun açıklamasında, Türk Azınlığı'nın birlik ve beraberliğinden rahatsız olan çevrelerin her zaman yaptıkları taktikleri uygulamaya devam ettikleri ve bölgeye gerçekleştirilen çeşitli ziyaretlerin bahane edilerek, azınlığı farklı gösterme düşünce ve politikaların basın aracılığıyla ifade edildiği de kaydedildi.