"Başsavcı Pişman Hale Getirildi"

"Başsavcı Pişman Hale Getirildi"

TBB Başkanı Özdemir Özok, Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın AK Parti Hakkında Kapatma Davası "Açtığına, Açacağına Bin Pişman Hale Getirildi" Dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Özdemir Özok, Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın AK Parti hakkında kapatma davası açması sonrasında gelen tepkileri eleştirerek, "Boy boy manşetler, televizyonlar günlerce yapılan tartışmalarda Yargıtay Başsavcısı açtığına, açacağına bin pişman hale getirildi" dedi.

Özok, Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı (YARSAV) tarafından düzenlenen "Kuvvetler Ayrılığı Yargıda Örgütlenme Özgürlüğü Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, kuvvetleri ayrılığı prensibinin temelinin hukukun üstünlüğü ve hukuk olduğunu söyledi. Özok, hukuk devleti için yargının olmazsa olmaz durumunda bulunduğuna işaret ederek, yargının olmadığı yerde ne kuvvetler ayrılığından, ne demokrasiden ne de hukukun üstünlüğünden söz edilemeyeceğini söyledi.

Yasama ve yürütmenin tek elde toplandığı bizim gibi ülkelerde tam bağımsız yargının çok önemli olduğunun altını çizen Özok, yasamanın hukuk dışı ve Anayasaya aykırı uygulamalarından Anayasa Mahkemesi, yürütmenin kararlarını Danıştay'ın hukuka uygun hale getireceğini kaydetti. Türkiye'de kuvvetler ayrılığı sisteminin istenildiği gibi işlemediğini öne süren Özok, siyasal iktidarların yargının kimi kararlarının yürütmenin çalışmalarını engelleyen ve onu geriye bırakan, ayağında pranga gibi gördüğünü anlattı. Siyasal iktidarların zaman zaman yargının bazı kararlarını çeşitli yöntemlerle uygulama yolu aradığını ifade eden Özok, demokrasinin işlediği ve kuvvetler ayrılığının bulunduğu sistemlerde bu durumların asla ve asla yaşanmayacağını söyledi.

Türkiye'nin gündemine oturan AK Parti hakkında Yargıtay Başsavcısı tarafından açılan kapatma davasını hatırlatan Özok, davanın açılması sonrasında yaşananların Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesinin, yargı bağımsızlığının, hukukun üstünlüğü ilkesi ve hukuk devleti ilkesinin ne kadar uzağında olunduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi. Özok, Barolar Birliği olarak davanın açılmasıyla ilgili teknik anlamda bir beyanda bulunduklarını hatırlatarak, "Boy boy manşetler, televizyonlar günlerce yapılan tartışmalarda Yargıtay Başsavcısı davayı açtığına, açacağına bin pişman hale getirildi." dedi. Özok, siyasal iktidar olmak üzere herkesin yargının bu tasarruflarına saygılı olmayı öğrenmeleri gerektiğini belirterek, "Bu saygı gösterilmediği sürece yargı bağımsızlığını, yargıç güvencesini ve kuvvetler ayrılığı ilkesini oturtmamıza imkan yok. "diye konuştu.

Kamuoyunda Ergenekon davası olarak bilenen davada gizlilik kararı olmasına rağmen her şeyin yazıldığına işaret eden Özok, "Gizlilik kararı var. Bu nasıl bir gizlilik kararıdır? İlgili avukatlar ulaşamıyor. Ulaşmayan kimse kalmıyor. "dedi.

Yargıtay, Danıştay, Barolar Birliği ve YARSAV tarafından hükümeti eleştiren açıklamaları hatırlatan Özok, bu açıklamalara verilen tepkilerin Türkiye'nin yargı bağımsızlığından ve yargıç güvencesinden ne kadar uzak olduğunu söyledi. Özok, herkesin bulunduğu zeminde hukuki, demokrasiyi, temel hak özgürlükleri içine sindirmesi ve bu çerçevede davranış sergilemesi gerektiğini anlattı.

Kaynak: CHA