Başoğlu: "Türk Petrol Kanunu'nun İadesi Büyük Fırsattır"

Başoğlu: "Türk Petrol Kanunu'nun İadesi Büyük Fırsattır"

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Başoğlu, Cumhurbaşkanı Tarafından Bazı Maddeleri Yeniden Görüşülmek Üzere TBMM'ye İade Edilen Türk Petrol Kanunu'nun Türkiye İçin Bir Fırsat Olduğunu Söyledi. Başoğlu, Yasa Yeniden Düzenlenirken Bor Madenleri de Dahil Ülkenin Yer Altı Kaynaklarının Bütününe Sahip Çıkılacak Yeni Düzenlemeler Yapılması Gerktiğini Belirtti.

Başoğlu:

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Başoğlu, Cumhurbaşkanı tarafından bazı maddeleri yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye iade edilen Türk Petrol Kanunu'nun Türkiye için bir fırsat olduğunu söyledi. Başoğlu, yasa yeniden düzenlenirken Bor madenleri de dahil ülkenin yer altı kaynaklarının bütününe sahip çıkılacak yeni düzenlemeler yapılması gerktiğini belirtti.

Mustafa Başoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ta başlatılan petrol arama, işletme ve satma girişimlerinin Kıbrıs'a sıçradığını belirtirken, bu durumun Türkiye'nin yabancılara ruhsat verirken daha dikkatli davranması ve devlet haklarını koruyacak politika izlenmesi zorunluluğunun ortya çıktığını ifade etti. Başoğlu şunları söyledi:

"6326 Sayılı Petrol Kanunu 'nu 5574 Sayılı Türk Petrol Kanunu ile değiştirilmesi ve yeni kanunda yer alan bazı maddeler devletin çıkarlarını gereği kadar korumamaktadır. TBMM'nin ve ilgili komisyonların bu konunun üzerinde gereği kadar durmadıkları izlenimi vardır. Türkiye kendi sorunlarını kendisi çözecek ise başkalarına muhtaç olmadan ayakta durcaksa, elindeki Bor ve Petrol yatakları dahil bütün yer altı servetlerini çok iyi değerlendirmeli, yabancıların ruhsat almakta iyi niyetli davranmadıkları görülmelidir."(ANKA)

Kaynak: ANKA