Başbakan Yeni Teşvik Paketini Açıkladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni teşvik paketinin detaylarını açıkladı.

Başbakan Yeni Teşvik Paketini Açıkladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, iş dünyasının merakla beklediği Yeni Teşvik Paketi'ni açıkladı.

Başbakan'ın anlatımlarına göre yeni teşvik paketi 4 ana bileşenden oluşacak. Yatırımın hangi bileşende yer aldığına göre farklı teşvikler söz konusu olacak.

İşte Başbakan'ın konuşmasından satırbaşları:

- Türkiye, hükümetimiz döneminde istikrarlı bir yapıda gidiyor. 2009 yılı hariç, Türkiye ekonomisi büyüdü. 230 milyar dolardan devraldığımız GSMH, 770 milyar dolara yükseldi.

- İhracat 36 milyar dolardan 135 milyar dolara yükseldi.

- Kronik enflasyonda, işsizlikte düşüş görüldü. Kamu net borç stokunun milli gelire oranı yüzde 61.5'den yüzde 22'ye düştü.

- 2002'de toplam yatırım 59 milyar lira iken, 283 milyar liraya yükseldi. Özel sektörün yatırımı da arttı. Yatırımlardaki artış Türkiye'ye olan güvenin işaretidir.

- Bugün artık yatırımcı önünü görebiliyor, siyasete güveniyor, yatırımını ona göre yapıyor. Aldığımız kararların arkasında sağlam duruyor, ufukları net görmelerini sağlıyoruz.

- Biz geçmiş hükümetler döneminde olduğu gibi belli çevrelere değil tüm Türkiye'ye hitap edecek teşvikler hazırladık. 9 yıllık süreçte ulusal ve küresel ekonominin getirilerini değerlendirdik, krizlere göre teşvikleri yeniledik. Bugün açıklanacak teşvik sistemi de yeni şartların ve gelişmelerin ışığında hazırlandı.

- Krizde işsizliğini düşüren, ihracatını artıran güçlü sağlam bir ekonomi için hazırlanan teşvik sistemini açıklıyoruz.

- 2002 teşvik sisteminden ciddi başarılar elde ettik. Temmuz 2009'dan bu yana 11 binden fazla teşvik belgesi açıklandı. 157 milyar liralık yatırım ön görüldü. 2009'daki mevcut sistem, 2006'daki sistemine göre sabit yatırım tutarı oranında yüzde 73'lük artışa neden oldu.

- Mevcut sistemle bölgesel gelişmişlik farklarını artırmayı hedefledik. Teşvik belgelerinin yarıdan fazlası hedeflendiği gibi daha az gelişmiş bölgelere gitti.

- Öngörülen sabit yatırım tutarı açısından 3. bölgede sabit yatırımlar yüzde 70, dördüncü bölgede yüzde 72 artış gösterdi. İstihdam ise 3. bölgede yüzde 10 arttığı görüldü.

- Biz mevcut sistemle büyük ölçekli yatırımları ülkemize çekmeyi hedefledik, sonuçlar incelendiğinde bunda da başarılı sağlandığı görülecek. Dünya medyası da bu gerçeği fark etti. Bu nedenle sistemin yapısını önümüzdeki dönemde de muhafaza ediyoruz.

- Hükümet olarak 2023 yılına ilişkin çok önemli hedeflerimiz var. 100. yıl dönümünde dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olmak istiyoruz. 12 Haziran seçimlerinden sonra bu yolda ekonomik anlamda değişiklik yapıp, kurumsal olarak Ekonomi Bakanlığı'nı kurduk.

Yeni sistem 4 ana bileşenden oluşuyor.

1. Genel teşvikler
2. Bölgesel teşvikler
3. Büyük ölçekli yatırımların teşviki
4. Stratejik yatırımların teşviki

YATIRIMCILARA NE GELİYOR

- Yeni sistemle, yatırım yapacak olanlara, Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (asgari ücret üzerinden), Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve KDV İadesi Desteği sağlanacak. Yatırımın büyüklüğüne göre destekten yararlanma süresi de değişecek.

- Yeni teşvik sistemiyle, sanayinin yapısal dönüşümüne katkı sağlayacak Stratejik Yatırımları özellikle destekleyeceğiz. Böylece, ithal etmek zorunda kaldığımız malların ülkemizde üretimini teşvik etmiş olacağız. Bu kapsamda yatırım yapılacak yere, yatırımcı karar verecek. Bu çerçevede, hangi ilde yapılırsa yapılsın Stratejik Yatırımlar aynı desteklerle ve aynı koşullar altında desteklenecek.

Stratejik yatırımlara,

1.Yatırım malı üretimi için gümrük vergisi indirimi
2. Makine ve tezçizat için KDV indirimi
3. Bu ürünler için sigorta indirimi
4. Yatırım yeri tesisi
5. KDV iadesi desteğiyle yatırımcıların yatırım finansman yükünü azaltacağız.

Yeni teşvik sistemi, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya konulacak.

- Belirli büyüklükteki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar ile, otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri ve rüzgar tüneli yatırımlarının, yatırım yerine bakılmaksızın, 5'inci bölge desteklerinden yararlanmasını getiriyoruz. Özellikli eczacılık ürünleri olan, biyoteknolojik ve onkolojik ilaçlar ile, kan ürünleri üretimine yönelik yatırımların, yatırım yeri dikkate alınmaksızın, aynı şekilde 5;inci bölge desteklerinden yararlanmasını sağlıyoruz.

- Yeni teşvik sisteminde, eğitim yatırımlarını da öncelikli olarak destekliyoruz. Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, hangi ilde yapılırsa yapılsın, Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5'inci bölge desteklerinden yararlanacak. Demiryolu ve denizyolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, madencilik yatırımları, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları da aynı şekilde, nerede olursa olsun, 5'inci bölge desteklerinden yararlanabilecek

- Bölgesel sistem yerine, 'İl Bazlı Bölgesel Teşvik Sistemi'ne geçiyoruz. Şurası özellikle önemli: İllerin, bölgesel dağılımdaki yerleri, daha sonra TÜİK'in periyodik çalışmaları sonucunda elde edilecek veriler çerçevesinde gözden geçirilebilecek, bir değişim varsa, illerimizin listedeki yeri de ona göre değişebilecektir. Yani bu sabit değildir, değişkendir.

- 6'ıncı bölgede, 31 Aralık 2013 tarihine kadar başlanacak yatırımlarda, Sigorta Primi Desteği 10 yıl süreyle uygulanacak. Bu tarihten sonra başlanacak yatırımlarda ise 7 yıl süreyle uygulanacak. Kurumlar veya gelir vergisi indirim oranları ile yatırıma katkı oranlarını, bölgeler itibariyle yeniden belirledik ve artırdık. Artırılan bu oranlar 2013 yılı sonuna kadar başlayan yatırımlar için geçerli olacak.
- Önemli bir yenilik getiriyoruz: Yatırımcı, vergi indirimi desteğini, yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına da uygulayabilecek. Örneğin, Kocaeli'nde yatırımı olan yatırımcı, gidip Muş'a da yatırım yaparsa, yatırıma katkı oranının yüzde 80'ini Kocaeli'nden elde ettiği kazancın vergisinden düşebilecek. Bu yeni düzenleme, değişen oranlarda uygulanacak ve 1'inci bölge haricindeki tüm bölgeleri kapsayacak.

- Doğu ve Güneydoğu illerimizde on yılların ihmali var. Burada devletin, sivil toplumun, sanayicinin ihmali var. Son 9 buçuk yıl boyunca bu durumun en önemli engelinin terör tehdidi olduğunu belirtmek zorundayım. Terör tehdidi olmasa, ekonomik gelişmeyi yakalayacaktır. Terör örgütü kendi bölgesine zarar verecektir. Biz hükümet olarak tüm bu engelleri ve engellemeleri aşağız.

- Okullar, hastaneler, havayolları ile bölgenin çevresini değiştiriyoruz.Tek başına olmaz, özel sektörün bölgeye gelmesi imkanlarından faydalanması ve kendisine katkı sağlaması gerekiyor. Bölge insanlarının kendi ocaklarına yatırım yapmalarını özellikle destekliyorum.

- Bir yandan sorun varken diğer yandan huzur sağlanamaz. Yüksekova'ya, Şırnak'a havaalanı yapıyoruz. Bunun amacı bu illerin standartlarını yükseltmek.

İşte en fazla teşvik verilecek olan en azı gelişmiş 6. bölge kapsamındaki iller:

* Ağrı
* Ardahan
* Batman
* Bingöl
* Bitlis
* Diyarbakır
* Hakkari
* Iğdır
* Kars
* Mardin
* Muş
* Siirt
* Şanlıurfa
* Şırnak
* Van