Başbakan Erdoğan, Ulusa Seslendi

Başbakan Erdoğan, Ulusa Seslendi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yenilenen Eğitim Sisteminin En Önemli Hedefinin; Ülkenin Ufkunu Açacak, Geleceğini Aydınlatacak Bireyler Yetiştirmek Olduğunu Söyledi.

Başbakan Erdoğan, Ulusa Seslendi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen eğitim sisteminin en önemli hedefinin; ülkenin ufkunu açacak, geleceğini aydınlatacak bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

"Ulusa Sesleniş" konuşmasında, demokratik, laik Cumhuriyetin kuruluş ideallerine, bugün her zamankinden çok daha yakın olduklarını ifade eden Erdoğan, yeni müfredatın, Cumhuriyet'in laik, demokratik, sosyal hukuk devleti vasfını ana çerçeve olarak kabul eden, bilimin yol göstericiliğini öne çıkaran, dünyadaki gelişmeleri dikkate alan bir çalışmanın ürünü olduğunu savundu.

Öğrenci merkezli çağdaş bir eğitim modeli getirdiklerini anlatan Erdoğan'ın konuşmasından ana başlıklar şöyle:

''Biz diyoruz ki okullar açık olmadan fabrikalar faal tutulamaz, sınıflar öğrencilerle dolmadan istikrar sağlanamaz, bütün çocuklarımız eğitim almadan bu ülke aydınlanamaz. ''

-''Artık öğrenci hazır bilgileri ezberlemiyor, kendi bilgisini üretiyor. bu yeni müfredatla,cumhuriyetimizin niteliklerini ve demokratik değerlerimizi daha da yükseklere taşıyacak, okuyan, düşünen, yorumlayan, kendini ifade edebilen, araştırma-sorgulama, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş gençler yetişecektir.''

-''Yenilenen müfredatımızın vizyonu; cumhuriyetimizin bütün erdemlerini özümsemiş, bireysel farklılıkları ne olursa olsun temel demokratik değerlerle donanmış, hayat boyu öğrenen, insan haklarına saygılı, daha mutlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir.''

-''Fakirliği, eğitim yapmanın önündeki engel olmaktan çıkardık.''

-''Mesleki ve teknik eğitimde attığımız her adımın, Türkiye'nin sınai kalkınmasına temel teşkil edeceğinin, kalkınma hızımıza çok önemli ivmeler

kazandıracağının bilinciyle hareket ediyoruz.''

-''Türkiye, mesleki ve teknik eğitim alanında mutlaka dinamik ve verimli bir seviyeye gelecektir.''

-''Sizlere şunu rahatlıkla söylüyorum: yarın bugünden daha iyi olacak.''

-''2002 yılından bu yana toplam 523 bin 804 öğrenciye burs veren Milli Eğitim bakanlığı, bu yıl yine 115 bin öğrenciye ayda 43 YTL burs desteği sağladı.''

-''Üniversitelerimizin yetişmiş, dünyadaki gelişmelere açık, donanımlı bilim adamı ihtiyacını karşılamak amacıyla her yıl 1.000 öğrencimizi yurt dışına göndereceğiz.''

Kaynak: AA