Başbakan Erdoğan Türk-suudi İş Konseyi Toplantısına Katıldı

Başbakan Erdoğan Türk-suudi İş Konseyi Toplantısına Katıldı

Suudi Arabistan'da Temaslarda Bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-suudi İşadamları Konseyi'nin Toplantısına Katıldı.

Başbakan Erdoğan Türk-suudi İş Konseyi Toplantısına Katıldı

Suudi Arabistan'da temaslarda bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Suudi İşadamları Konseyi'nin toplantısına katıldı.

Riyad'daki temaslarının ardından Cidde'ye geçen Başbakan Erdoğan, sabah saatlerinde Türk-Suudi işadamları konseyinin toplantısına katıldı. Başbakan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Günümüz şartarında ekonomik kalkınmışlık, devletler arasında özelikle güç dengelerinde belirleyici bir faktör olarak varlığını devam ettirmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda güçlü ve saygın devlet olmak için üretken ve güçlü bir özel sektöre sahip olmanın önemi daha da artmıştır. Güçlü bir ekonomide güven içinde çalışan bir özel sektörün varlığı sadece ekonomik istikrara ve refaha ulaşmada değil, barış ve güvenliğin idamesinde de önemli bir unsurdur. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki ülkemiz ekonomisi hızlı ve güçlü bir yapısal dönüşüm sürecinden geçmektedir. Ekonominin bir çok sektöründe muazzam bir açılım ve katılım gerçekleşmiştir. Son 4 yılda yüzde 30 oranında bir büyüme hızı yakalanmıştır. Özelleştirme süreci hızlanmış, mali piyasalardan başlamak üzere çok sayıda sektörde önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Dost ve kardeş ülke ile ilişkilerimizin son 4 yılda kaydetmiş olduğu gelişme, her türlü takdirin üstündedir. Bu arada özel sektör temsilcileri dost ve kardeşlerime gerekse hükümet yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ortadoğu ekonomisinin iki büyük gücü olan Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler her gecen gün artmakta ve çeşitlenmektedir. Bunu daha üst seviyeler çıkaracak yeni potansiyellere sahip olduğumuzu biliyorum. Bunu gerçekleştirmemek için bir sebep yok. İki ülkenin son yıllarda kaydettiği gelişmelerden Türkiye olarak memnuniyet duyuyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2002 yılı sonu itibarıyla 1 milyar 350 milyon dolarken, hamdolsun yüzde 100'ün üzerinde bir artış kaydererek 2005 yılı sonu itibarıyla 3 milyar doları aşmıştır. Yakalanan bu mikarın artarak daha da artmasını arzuluyoruz" diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinin özellikle telekom, bankacılık ve gayrimenkul sektörlerinde Türkiye'ye olan ilgisi artmıştır. Türkiye, dünyanın 20 büyük ekonomisinden biridir. 2006 yılında gayri safi milli hasıla 400 milyara ulaşmıştır. Dış ticareti 221 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

(SA-EA-EA-OK-D)

Kaynak: İHA