Başarılı Sporculara Maaş Bağlanacak

Başarılı Sporculara Maaş Bağlanacak

Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile "Devlet Sporcusu" Unvanı Verilmesine İlişkin Yasa Teklifinin, Yarın TBMM Genel Kurulunda Görüşülmesi Bekleniyor.

Başarılı Sporculara Maaş Bağlanacak

BAŞARILI SPORCULARA AYLIK BAĞLANMASI İLE "DEVLET SPORCUSU" UNVANI VERİLMESİNE İLİŞKİN YASA TEKLİFİNİN, YARIN TBMM GENEL KURULUNDA GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR.

AK Parti Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya tarafından hazırlanan yasa teklifinin Genel Kurul gündeminin ön sıralarına alınarak yarın görüşülmesi planlanıyor. Teklif, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından olimpik veya paralimpik spor dalları içinde kabul edilen spor dallarının büyükler kategorisinde; olimpiyat oyunlarında, dünya ve Avrupa şampiyonalarında ferdi ya da takım sporlarında birinci, ikinci ve üçüncü olan amatör sporcular ile bunların ölümü halinde bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarını, takım halinde olimpiyat ve dünya şampiyonu olan amatör sporcuların milli takım teknik direktörlerini ve antrenörlerini kapsıyor.

Kapsama giren amatör sporculardan, ömür boyu hak mahrumiyeti cezası almadığı ve başarı derecelerinin doping dahil herhangi bir sebeple geçersiz olarak kabul edilmediği Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce belgelendirilen veya bildirilenlere; Maliye Bakanlığına yazılı olarak başvurmaları halinde ve başarı derecesinin kazanıldığı tarihten önceki bir tarih olmamak kaydıyla, 40 yaşını doldurduktan sonra Bakanlar Kurulu kararıyla "Sporcu Şeref Aylığı" adı altında aylık bağlanacak. Takım halinde olimpiyat veya dünya şampiyonu olan amatör sporcuların milli takım teknik direktörleri ve antrenörlerine de aylık bağlanacak.

Bu sporculardan, sağlık kurulu raporuyla, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyonlarının en az yüzde 40'ını kaybettiğini belgeleyenlerin ise 40 yaşını doldurmaları beklenmeyecek.

Sporcu şeref aylığı alırken ölen amatör sporcular ile şartları taşımakla birlikte 40 yaşını doldurmadan ve aylık bağlanmadan vefat eden amatör sporcuların eşlerine ölüm aylığı bağlanacak. Eşin ölümü veya aylık bağlama şartlarını kaybetmesi halinde, çocukları bu haktan yararlanacak. Bağlanacak aylıklar, vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak, nafaka borçları hariç haczedilemeyecek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından olimpik ve paralimpik spor dalları içinde kabul edilen spor branşlarının büyükler kategorisinde; takım sporlarında olimpiyat oyunları veya dünya şampiyonlarında ilk 3 dereceye giren, ferdi olarak olimpiyat veya dünya şampiyonu olan sporcular ile olimpiyat oyunlarında veya dünya şampiyonlarında birinci, ikinci ve üçüncü olan takımların teknik direktör veya antrenörlerine, "devlet sporcusu" unvanı verilebilecek.

Devlet sporcusu seçilenler, VIP salonları ve devlet törenlerinde protokolde ağırlanma haklarından faydalanacak. Bu sporcular, Hususi Damgalı Pasaport (yeşil pasaport) alabilecek.

Sporcu Şeref Aylığı bağlanan sporcular, toplu taşım araçlarından ücretsiz yararlanacak, belediyelerce tahakkuk ettirilen su kullanım ücretlerini indirimli ödeyecek.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2012 olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek bin sporcu yetiştirilecek.

Bu sporcuların beslenme, barınma ve öğrenim giderleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce karşılanacak. Ayrıca bu sporculara, 16 yaşını doldurmamış işçiler için tespit edilen asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere belirlenecek miktarda harçlık her ay ödenecek. Hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan her ay yapılacak olan harçlık ödemeleri, haczedilemeyecek.

Genel Kurul da bu teklifin yasalaşmasının ardından, belediye ve il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden pay verilmesini öngören yasa teklifi ele alınacak.

Kaynak: Gecce