Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcusu Ünvanı Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi Kabul Edildi

Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcusu Ünvanı Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi Kabul Edildi

Olimpiyatlar ile Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında İlk Üçe Giren Sporcular ile Amatör Takımların Sporcularına Şeref Aylığı Bağlanması ve Devlet Sporcusu Ünvanı Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi Kabul Edildi. Düzenlemeden Avrupa Şampiyonası'nda Yarı Finale Kalan A Milli Takım Oyuncuları da Faydalanacak.

Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcusu Ünvanı Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi Kabul Edildi

Olimpiyatlar ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üçe giren sporcular ile amatör takımların sporcularına şeref aylığı bağlanması ve devlet sporcusu ünvanı verilmesine ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Düzenlemeden Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalan A Milli Takım oyuncuları da faydalanacak.

TBMM Genel Kurulu, AK Parti Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya tarafından hazırlanan Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcusu Ünvanı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerini tamamladı. Görüşmelerin sonunda teklif kabul edilerek yasalaştı. Kanun, müsabakaların yapıldığı dönem itibariyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından olimpik veya paralimpik spor dalları içinde kabul edilen spor dallarının büyükler kategorisinde, olimpiyat oyunlarında, dünya ve Avrupa şampiyonalarında ferdi ya da takım sporlarında birinci, ikinci ve üçüncü olan amatör sporcular ile bunların ölümü halinde bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarını, takım halinde olimpiyat ve dünya şampiyonu olan amatör sporcuların milli takım teknik direktörlerini ve Devlet Sporcusu ünvanı verilmesi açısından da milli takım antrenörlerini kapsıyor. Bu kapsamdaki amatör sporculardan, ömür boyu hak mahrumiyeti cezası almadığı ve başarı derecelerinin doping dahil herhangi bir sebeple geçersiz sayılmadığı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce belgelendirilenlere Maliye Bakanlığı'na yazılı olarak başvurmaları halinde ve başarı derecesinin kazanıldığı tarihten önceki bir tarih olmamak kaydıyla, 40 yaşını doldurduktan sonra Bakanlar Kurulu kararıyla Sporcu Şeref Aylığı adı altında aylık bağlanacak. Takım halinde olimpiyat veya dünya şampiyonu olan amatör sporcuların milli takım teknik direktörlerine de aylık bağlanacak. Bu sporculardan, sağlık kurulu raporuyla özür durumuna göre tüm vücut fonksiyonlarının en az yüzde 40'ını kaybettiğini belgeleyenlerin 40 yaşını doldurmaları beklenmeyecek.

Sporcu Şeref Aylığı'nın bir aylık tutarı, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücretin olimpiyat oyunlarında ferdi olarak birinci olan amatör sporculara yüzde 200'ü, ikinci olanlara yüzde 160'ı, üçüncü olanlara yüzde 140'ı, dünya şampiyonalarında ferdi olarak birinci olan sporculara yüzde 140'ı, ikinci olanlara yüzde 120'si, üçüncü olanlara yüzde 100'ü, Avrupa şampiyonalarında ferdi olarak birinci olan sporculara yüzde 100'ü, ikinci olanlara yüzde 80'i, üçüncü olanlara yüzde 60'ı olarak tespit edilecek. Olimpiyat oyunları ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında takım sporlarında takım halinde birinci, ikinci ve üçüncü olan sporculara, aynı seviyedeki bir şampiyonada ferdi başarıları sebebiyle aylık bağlananların başarı dereceleri esas alınarak hesaplanacak aylık tutarının yüzde 75'i oranında aylık bağlanacak. Milli takım teknik direktörlerine de aynı oranda aylık bağlanacak.

Sporcu şeref aylığı alan sporcuların hayatını kaybetmesi halinde sporcuların eşlerine ölüm aylığı bağlanacak. Eşin ölümü veya aylık bağlama şartlarını kaybetmesi halinde ise bu haktan sporcunun çocukları yararlanacak. Bağlanacak aylıklar, vergi ve kesintiye tabi olmayacak, nafaka borçları hariç haczedilemeyecek.

Olimpiyat oyunlarında veya dünya şampiyonalarında ferdi spor dallarında birinci olanlar ile takım veya takım tasnifi yapılan spor dallarında takım halinde ilk üçe giren sporculara ve bu takımların teknik direktör ve antrenörlerine devlet sporcusu ünvanı verilecek. Devlet sporcusu seçilen adaylara Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile devlet sporcusu ünvanı verilecek. Devlet sporcusu ünvanı alanlar VIP salonlarından yararlanacak ve devlet törenlerinde protokolde ağırlanacak. Bu sporculara Hususi Damgalı Pasaport verilecek. Düzenlemeden Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalan A Milli Takım futbolcuları da ilk üçe girmesi halinde yararlanacak.

(ZÇ-NÇ-Y)