'barış Ve Güvenliğe Etkin Katkıda Bulunabiliriz''

'barış Ve Güvenliğe Etkin Katkıda Bulunabiliriz''

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, demokrasiyi benimsemiş olan Türkiye ve Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin Ortadoğu'da barış, refah ve istikrara olumlu katkılarda bulunacağını söyledi.

'barış Ve Güvenliğe Etkin Katkıda Bulunabiliriz''

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, demokrasiyi benimsemiş olan Türkiye ve Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin Ortadoğu'da barış, refah ve istikrara olumlu katkılarda bulunacağını söyledi.

Lübnan Başbakanı Fouad Siniora onuruna akşam yemeği veren Başbakan Erdoğan, ''Yaşadığımız coğrafyada, demokrasi, insan hakları, kadın ve erkek eşitliği, hukukun üstünlüğü, iyi yönetişim, şeffaflık, hesap verebilirlik ve çoğulculuk gibi evrensel standartları hayata geçirebilirsek, hem bölgesel hem küresel barış ve güvenliğe daha etkin katkıda bulunabiliriz''diye konuştu.

Başbakan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

''Ortadoğu'da demokrasinin gelişmesine, daha fazla siyasi ve ekonomik reform yapılmasına sizin de özel bir önem atfettiğinizi biliyorum. Her vesileyle bu ihtiyaca vurgu yaptığınızı memnuniyetle müşahede ediyoruz. Biliyoruz ki bu bölgede meselelerin üzerine gitmek, cesaret, bilgelik, sebat ve geniş bir vizyon gerektiriyor. Sorunlara uluslararası hukuk çerçevesinde, barışçı çözümler bulunabilmesi için diyalog kanallarının açık tutulmasına, ülkelerin bağımsızlık ve egemenlik haklarına saygı gösterilmesine ihtiyaç vardır.

Demokrasiyi benimsemiş olan ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi Ortadoğu'da barış, refah ve istikrarın tesisine olumlu katkılarda bulunacaktır. Bölgemizde iyi komşuluk ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler geliştirilmesine de yardımcı olacaktır.''

Lübnan Başbakanı Siniora da son zamanlarda ''Türk siyasi deneyiminin'' demokrasi sayesinde büyük bir ekonomik kalkınma gerçekleştirdiğini vurgulayarak, Türkiye'nin ayrıca uluslararası piyasalara güçlü bir şekilde girdiğini, Avrupa ortak pazarına ve Avrupa Birliğine katılma yolunda kültürel ve politik açılım gerçekleştirdiğini ifade etti.

Başbakan Siniora, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin iyi olduğunu ve giderek geliştiğine dikkati çekerek, İKO zirvesinde ele alınan ''İslam Pazarı'' kurma çalışmalarının sürmesini istedi.

Kaynak: AA