Bankalar da taksitten şikayetçi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), kredi kartıyla taksitli satışlardaki taksit sayısının çok kısa vadede tüketilen mal ve hizmetleri kapsamasının bankalar açısından kredi kartından beklenen ekonomik faydayı olumsuz etkilediğini bildirdi.

Sorunlu kredi kartı sayısı arttı
Karta taksit ayrımı Anayasa’ya aykırı

Bankalar da taksitten şikayetçi