Bankacılık Yasası'nda IMF'nin dediği oldu

Yeni stand-by'ın ön şartlardan biri olan Bankacılık Yasası'nda IMF'nin istediği doğrultusunda değişikliğe gidildi. Fon'a devirde 9+3 formülü getirilirken, denetimde ise murakıplarla birlikte BDDK uzmanları da yer alacak.

Bankacılık Yasası'nda IMF'nin dediği oldu