Bankacılık sektörü 2003'te büyüdü

Bankacılık sektörü 2003 yılında yüzde 17 oranında büyüyerek toplam aktiflerini 250 katrilyon liraya çıkardı. TL bazındaki büyümesi GSMH'de tahmin edilen cari fiyatlarla artışın gerisinde kaldığı için sektörün toplam aktiflerinin GSMH içerisindeki payı yüzde 70'e geriledi.

Bankacılık sektörü 2003'te büyüdü
Kaynak: Hürriyet