Banka Kredileri Eğilim anketi

Merkez Bankası tarafından, Türkiye ekonomisinde büyümenin finansmanında önemli bir faktör olan banka kredilerinin izlenmesi ve eğilimlerinin doğru değerlendirilmesi amacıyla, üçer aylık

Banka Kredileri Eğilim anketi