'Bandrol' bitiyor mu?

'Bandrol' bitiyor mu?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bandrol yönetmeliğinde yaptığı değişiklik, 96 sayfayı geçmeyen, okul öncesi ve ilköğretime yönelik eğitim amaçlı yayınları korsana karşı korumasız bırakıyor.

'Bandrol' bitiyor mu?

Kaynak: Radikal