Balıkesir: 5 Haziran Dünya Çevre Günü

Balıkesir: 5 Haziran Dünya Çevre Günü

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde, Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) Üyesi Marmara Çevre Platformu Sözcüsü Sunay Obuz, Dünya Çevre Günü'nde Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'yi istifaya çağırdıklarını açıkladı.

Balıkesir: 5 Haziran Dünya Çevre Günü

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde, Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) Üyesi Marmara Çevre Platformu Sözcüsü Sunay Obuz, Dünya Çevre Günü'nde Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'yi istifaya çağırdıklarını açıkladı.

Obuz, yaptığı basın açıklamasında, "Çevre sorunlarının insanlık ve dünyadaki canlı yaşam için tehlike oluşturduğunu gören, aralarında ülkemizin de bulunduğu 113 ülke, 5 Haziran 1972 günü İsveç'in başkenti Stocholm'de çevre sorunlarını tartışmak üzere ilk defa biraraya geldi. Daha sonra Dünya Çevre Konferansı olarak anılacak olan bu konferans, Birleşmiş Milletler'in çevre alanındaki çalışmalarının temelini oluşturmuş ve konferansın başlama tarihi olan 5 Haziran günü, her yıl tüm dünyada 'Dünya Çevre Günü' olarak kabul edilmiştir" dedi.

Açıklamasında, 'Ortak Geleceğimiz' adlı deklarasyonda, giderek büyüyen çevre sorunlarının hem bölgesel hem de uluslararası alanlara yayılması nedeniyle, ülkeler arasında yaygın bir işbirliğinin yapılması ve uluslararası kuruluşların ortak hareket etmelerinin gerektiğinin altı çizilerek, bütün insanlar ve hükümetlerin çevrenin korunması ve geliştirilmesi için ortak çaba göstermeye çağrıldıklarını belirten Obuz, şunları kaydetti:

"Ancak sözde gelişmiş ülkelerin çifte standartlı politikaları yüzünden, beklenen olumlu gelişme bir türlü gerçekleşmemiş, üstelik son yıllarda küreselleşme adıyla tüm insanlığa dayatılan vahşi kapitalist program, ne yazık ki aradan geçen 34 yıla karşın çevre sorunlarını hızla artırmış, çeşitlendirmiş ve gündemin ön sıralarına taşımıştır. Atmosferde yaşanan olumsuzluklar ve buna bağlı iklim değişikliği, kimi yerde kuraklık ve çölleşmeler, kimi yerde tufanlar, sel felaketleri. Enerji sorunları, termik ve nükleer santraller, nükleer atıklar. Ormansızlaşma, suların kirlenmesi. Bir türlü kontrol altına alınamayan hızlı nüfus artışı, açlık ve savaşlar. Tüm dünyada yaşanan bu olumsuzluklara paralel olarak iktidarda bulunan hükümetler ve son olarak da AK Parti Hükümeti'nin çıkardığı yasalarla, uygulama programlarıyla ve pek çok konuda gerekli önlemler alınmayarak çevrede yaşanan olumsuzluklar göz ardı edilmektedir. Küreselleşme kapsamında gerçekleştirilen kirli teknoloji transferinin önünü açmak, kirletenlere daha fazla olanak tanımak için Yeni Çevre Yasası TBMM'den çıkartılmıştır. AK Parti Hükümeti, TBMM'de sahip olduğu sayısal güce dayanarak yaptığı düzenlemelerle, çevremizde, ormanlarımızda, kırsal ve kentsel yerleşmelerimizde onarılamayacak, yıkımlara yol açabilecek düzenlemeler yapmaktadır. Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümüne yönelik gerekli düzenlemeleri içermesi gereken Çevre Yasası yapılan son değişikliklerle pek çok konuda devre dışı bırakılmış, maden arama faaliyetleri, nükleer santraller ÇED kapsamı dışına çıkartılarak yasa işlevsiz bir hale getirilmiştir. Bu kabul edilemez."

Sunay Obuz, TÜRÇEP'in, Yeni Çevre Yasası'nın Anayasa Mahkemesi'ne götürülerek iptali için gerekli girişimlerde bulunacağını belirterek, "Çevre Yasası kirletmeye davet yasası olmamalıdır. İşlevsiz bir Çevre Yasası'nı benimseyebilen, Türkiye'nin enerji ihtiyacının rüzgar, güneş ve jeotermal enerji kaynaklarından karşılanmasının mümkün olmadığını söyleyerek nükleer enerji santrali kurulması halinde, dışa bağımlılığın ortadan kalkacağını söyleyebilen bir Çevre ve Orman Bakanı'nın, yanlış uygulamaları, yetersizliği ve kamuoyunu yanıltması nedeniyle çevrenin korunmasıyla görevli bir bakanlığın başında bulunmasına karşı çıkıyor, 'Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe istifa etmelidir' diyoruz. Özetle; dünyada ve ülkemizde çevre yıkımı büyük bir hızla sürmektedir. Çevre sorunları yalnız çevre günlerinde değil her zaman vardır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle başta siyasiler olmak üzere herkesi çevre konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyor, çevre sorunları konusunda çevrenin korunması ve iyileştirilmesinden yana mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğimizi yineliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA