Balıkesir: 5 Haziran Dünya Çevre Günü

Balıkesir: 5 Haziran Dünya Çevre Günü

5 Haziran Dünya Çevre münasebetiyle bir açıklama yapan Edremit Orman İşletme Müdürü Ali Osman Aksoy, sanayileşme ve şehirleşme sürecine giren ülkelerin tabiatı sorumsuzca kullandığını ifade etti.

Balıkesir: 5 Haziran Dünya Çevre Günü

5 Haziran Dünya Çevre münasebetiyle bir açıklama yapan Edremit Orman İşletme Müdürü Ali Osman Aksoy, sanayileşme ve şehirleşme sürecine giren ülkelerin tabiatı sorumsuzca kullandığını ifade etti.

Çevrenin, insanların ve diğer canlıların ilişkilerini sürdürdükleri, karşılıklı etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel bir ortam olduğunu ifade eden Müdür Aksoy, "Sağlıklı bir hayat ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Bir ilişkiler sistemi olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkenlerin tabii dengeleri bozmasıyla başlamıştır" dedi. İçinde bulunduğumuz yüzyılın birçok teknolojik imkanı insanlığın hizmetine sunarken, bir yandan da insanlığın ortak malı olan varlıkları alıp götürdüğünü belirten Aksoy, "Sanayileşme ve şehirleşme sürecine giren ülkeler tabiatı bitmeyen bir kaynak olarak kabul etmiş ve onu sorumsuzca kullanmışlardır. Ancak doğanın kendini yenileme kabiliyetinin sınırlı olduğu ve ekolojik dengenin bir daha düzelmemek üzere bozulduğunu gören insanoğlu en azından mevcut durumu korumak için harekete geçmiş ve çareler aramaya başlamıştır. Dünya kamuoyunca çevre ve insan konusu ilk defa 1972 yılında yapılan Stockholm konferansında ele alınmış ve bu konferans sonucu 5 Haziran'ın ülkemizde ve dünyada çevre korumacılığının yaygınlaştırılması, çevresel kalitenin iyileştirilmesi ve aktif katılımın sağlanmasını amaçlayan ulusal ve küresel bilinçlendirme günü olarak kabul edilmiştir. 5 Haziran'ın dünya çevre günü olarak kutlanması kararı alınmış, o tarihten bu yana dil, din, ırk ve gelişmişlik ayrımı gözetmeksizin, her yaş ve kesimdeki kitleye erişebilmek amacıyla ülkemizde de kutlanmaktadır" diye konuştu.

Aksoy, gelişmekte olan ülkemizde sanayileşme ve kentleşmenin paralel olarak çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıktığını ve bunların giderek karmaşık hale geldiğinin altını çizdi.