Bakanlar Kurulu: Hükümetten Şikeye Önlem (2/son)

Bakanlar Kurulu: Hükümetten Şikeye Önlem (2/son)

Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Şike Gibi, Teşvik Primi ve Doping Gibi Sporda Meydana Gelen ve Spor Ahlakıyla Bağdaşmayan Durumların Önlenmesi İçin Yeni Bir Kanun Tasarısının Hazırlandığını Açıkladı.

Bakanlar Kurulu: Hükümetten Şikeye Önlem (2/son)

Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, şike gibi, teşvik primi ve doping gibi sporda meydana gelen ve spor ahlakıyla bağdaşmayan durumların önlenmesi için yeni bir kanun tasarısının hazırlandığını açıkladı.


Hükümet Sözcüsü Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kurulun gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk müessesesini düzenleyen kanun tasarısının gündeme geldiğini belirten Çiçek, tasarıyla her ihtilafın yargıya gelmeden çözülmesinin amaçlandığını böylece yargı üzerindeki iş yükünün azalacağını söyledi.

-ŞİKEYE ÖNLEM-

Çiçek, 2004 yılında çıkarılan Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un aradan geçen zamanla aksayan ve eksik yönlerinin uygulamada ortaya çıktığını belirterek, bunları gidermek için yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi. Sık sık kamuoyunun gündemine gelen şike gibi, teşvik primi ve doping gibi bir kısım spor ahlakıyla bağdaşmayan konuların ceza kanunu içerisinde yer almadığına işaret eden Çiçek, "Gelişen şartları da dikkate alarak bunların yeni baştan bir gözden geçirilmesinde ve ceza hükmüne bağlanmasında fayda mülahaza edilmiştir. Dolayısıyla hem uygulamadan kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmak hem de bu konulardaki ihtiyaçları karşılamak üzere yeni bir tasarısı sevk edilmektedir" diye konuştu.


Kurulda ele alınan en önemli konulardan bir tanesinin enerji yatırımlarıyla ilgili son durum olduğunu söyleyen çiçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın konuyla ilgili sunum yaptığını söyledi. İktidara geldiklerinden bu yana yapılan enerji yatırımlarıyla ilgili rakamları açıklayan Çiçek, bu süre içinde 3317 megawat kurulu gücünde santral yatırımı başlayıp bitirildiğini, 11 bin 250 megawat kurulu gücünde yeni santral yatırımına başlandığı bilgilerini verdi.

-NÜKLEERE 5 ÜLKE TALİP-

Çiçek, ilk defa Türkiye'de nükleer enerjiyle ilgili çok önemli bir adım atıldığını ve 24 Eylül 2008 günü tekliflerin açılacağını belirten Çiçek, "Şu ana kadar 5 ülke müracaat etmiştir. Kanada, Japonya, Fransa, Belçika ve Rusya olmak üzere 5 ülke Türkiye'nin açtığı bu ihaleye katılmıştır. Ümit ediyoruz ki 24 Eylül 2008 günü bu alanda önemli bir açılım gerçekleşmiş olacaktır" dedi.


Çiçek, toplantıda GAP Projesi üzerinde de durulduğunu belirterek, yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da konuyla ilgili açıklama yapacağını anımsattı. (ANKA)


(İG/GB)