Bakanlar Kurulu Açıklaması (2)

Bakanlar Kurulu Açıklaması (2)

Bakanlar Kurulu, İş Dünyasının Talebi Doğrultusunda İstihdamı ve İşverenin Maliyetlerini Düşürmeye Yönelik 5 Puanlık Prim İndirimini de Öngören İstihdam Paketi'ni Karara Bağladı. Pakette, Tartışmalara Yol Açan Kıdem Tazminatı Düzenlemesi Yer Almayacak.

Bakanlar Kurulu Açıklaması (2)

Bakanlar Kurulu, iş dünyasının talebi doğrultusunda istihdamı ve işverenin maliyetlerini düşürmeye yönelik 5 puanlık prim indirimini de öngören İstihdam Paketi'ni karara bağladı. Pakette, tartışmalara yol açan kıdem tazminatı düzenlemesi yer almayacak.

DEVLET YARDIMLARI TEK ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR Bakanlar Kurulu'nun gündemine ilişkin bilgi veren Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, toplantıda Meclis'e sevk edilecek yasa tasarılarının ele alındığını söyledi. Toplantıda devlet yardımlarının çerçevesine ilişkin kanun tasarısının ele alındığını belirten Çiçek, değişik bakanlıklar bünyesinde teşvik, destekleme adı altında çeşitli yardımlar yapıldığını, bunların her birinin ayrı ayrı yasalarda düzenlendiğini, hatırlattı. Bu teşviklerin izlenmesi ve yeni politikaların oluşturulması bakımından bir dağınıklığın olduğuna işaret eden Çiçek, bir çerçeve yasaya ihtiyaç olduğunu, bunun aynı zamanda Türkiye'nin AB müzakere süreciyle ilgili olarak da Türkiye'nin taahhütleri arasında olduğunu kaydetti. Türk mevzuatının belirli bir hale getirilmesi ve yeknesaklığın sağlanması gerektiğini dile getiren Çiçek, söz konusu yasanın devlet yardımlarının izlenmesi ve denetlenmesi, düzenlenmesi ve uygulanmasıyla ilgili yeni politikaların düzenlenmesi açısından önem arz ettiğini bildirdi.

Çiçek, "Bu yasa çıktığı taktirde işsizlik oranlarının yüksek olduğu bölgelerdeki ekonomik gelişmeyi hızlandırmak daha kolay hale gelecek. Yapısal uyum açısından inisiyatif vermek mümkün olacak. Belli faaliyetleri desteklemek söz konusu. Kültür mirasını ve doğal faaliyetleri koruma konusu da bu yasayla doğrudan ilintilidir" diye konuştu. Çiçek, bununla ilgili Başbakanlık bünyesinde bir mekanizma kurulacağını açıkladı.

GÜMRÜK KANUNU DEĞİŞİYOR Hükümet Sözcüsü Çiçek, toplantıda Gümrük Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının da ele alındığını, ortaya çıkan problemlere yeni bakış açısıyla değerlendirme yapılacağını, formalitelerin asgariye indirileceğini, zaman kaybının, gereksiz harcamaların önleneceğini söyledi. Çiçek ayrıca, ithalat maliyetlerinin düşürülmesi ve ihracat niteliğindeki sanayi için zaman kazandırılmasının da bu yasayla mümkün olacağını bildirdi. Kurul toplantısında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu kanun tasarısının da değerlendirildiğini belirten Çiçek, muhasebe standartlarının uluslararası standartlara uygun hale getirileceğini açıkladı.

Çiçek, toplantıda Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yasa Tasarısı'nı da görüştüklerini, artık türlü çoğaltma yöntemiyle satılmak ya da parasız dağıtılmak suretiyle üretilen eserlerin değerlendirilmesini doğrudan Kültür Bakanlığı'nın üstleneceğini söyledi.

İSTİHDAM PAKETİ Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısında İstihdam Paketi'ne de ele aldıklarını belirten Çiçek, konunun karara bağlandığını, Çalışma Bakanı'nın önümüzdeki günlerde pakete ilişkin ayrıntılı bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi. İstihdam Paketi'ne ilişkin bazı bilgiler veren Çiçek, şunları söyledi:

"Eskiden beri iş dünyasının meslek kuruluşlarının talepleri, zorunlu istihdam yüklerinin hafifletilmesi ile ilgili. İşveren ve taşeron arasındaki ilişkiyi disipline eden, özürlülerin gençlerin ve kadınların istihdamını teşvik eden. İşsizlerin meslek yeterliliklerini artırarak, istihdama girişlerini kolaylaştıran hükümler var. İşsiz vatandaşlarımızı yeteneklerini geliştirmek, bilgi ve becerilerini artıran eğitim programlar olacak. İşsizlik sigortası ödeneğini artırıyor. Bölgesel ve sektörel kalkınmaya destekleyen, bölgesel gelişmişlik farkını kaldıran, o bölgeye daha fazla yatırım öngören düzenleme. İş dünyasının talebi doğrultusunda istihdamı ve işverenin maliyetlerini düşürmeye yönelik işverenin 5 puan prim indirimini öngören madde de yer alıyor. Bu ve içeriğindeki hükümler istihdam açısından önemli kolaylıklar getirmiş olacaktır." Çiçek, bir soru üzerine, kıdem tazminatının İstihdam Paketi'nde yer almadığını açıkladı. 5 puanlık indirimin ne zaman hayata geçeceği yönündeki bir soruyu da cevaplandıran Çiçek, "Kanun yürürlüğe girmeden 5 puanlık indirim mümkün olmaz. Yürürlük tarihi kanunda belli olacaktır. İlkeleri koyduk, bunun bir an önce çıkmasını arzu ediyoruz. Burada bahsettiğimiz her başlık ekonomiye ayrı bir canlılık getirecektir. GAP gibi yatırımları da büyük ölçüde hızlandıracaktır. Rekabet gücünü de artıracaktır. Maliyetler azalmış olacaktır" dedi. Yasayla genç işsizlere yol açıldığını ancak kazanılmış hakları ortadan kaldıran hükümlere yer verilmediğini belirten Çiçek, "Biz iyi niyetle insanların ekmek elde etmesini istiyoruz. Kimseye fırsatçılık imkanı veren hükümler olmaz" diye konuştu.

(DA-OK-Y)