Bakan Gül İzmir'de Expo Toplantısına Katıldı

Bakan Gül İzmir'de Expo Toplantısına Katıldı

İzmir'de Gerçekleştirilecek Olan AK Parti Mitingi İçin İzmir'e Gelen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Expo 2015 Yönlendirme Kurulu Toplantısı'na Katıldı.

Bakan Gül İzmir'de Expo Toplantısına Katıldı

İzmir'de gerçekleştirilecek olan AK Parti mitingi için İzmir'e gelen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, EXPO 2015 Yönlendirme Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya Bakan Gül'ün yanısıra Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, İzmir Valisi Cahit Kıraç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile diğer yönlendirme kurulu üyeleri katıldı. Toplantı öncesi basına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, toplantının amacının bugüne kadar EXPO 2015 ile ilgili yapılanları değerlendirmek ve ileriki dönemde neler yapılacağını kararlaştırmak olduğunu söyledi. Son toplantıdan bu yana EXPO 2015 yolunda önemli

gelişmelerin kaydedildiğini ifade eden Bakan Gül, EXPO toplantılarının evrensel toplantılar olduğunu vurgulayarak, "EXPO'lar büyük fuarlar, büyük sergiler, büyük kültür faaliyetleridir. Bunlara milyonlarca insan dünyanın dört bir yanından gelmektedir. İzmir'in talip olduğu EXPO, büyük EXPO dediğimiz 6 aylık bir EXPO olacaktır. Bu bakımdan dünyanın çok büyük ilgisini çekecektir" dedi.

Daha önceki EXPO'lara 30, 40, 50 milyon civarında turistin katıldığına dikkat çeken Bakan Gül, EXPO 2015'i kazanmak için gereken herşeyin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini ifade etti. EXPO 2015'in tüm Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Dışişleri Bakan Abdullah Gül, "EXPO 2015 sadece İzmir ve Ege Bölgesi için değil, bütün Türkiye için çok büyük bir olay olacaktır. Bu yüzden biz buna bir devlet projesi olarak baktık. Bütün kurumlarımız hep beraber, el birliği içinde bu büyük projeyi

gerçekleştirmek için çalışmalar içindeyiz. Şimdiye kadar Dışişleri Bakanlığı olarak İzmir'in adaylığına yönelik idari altyapının oluşması için gerekli çalışmalar yapılmıştır" diye konuştu.

Bakan Gül, 30 Kasım 2006 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen EXPO Yürütme ve Yönlendirme Kurulları'nın dışında, 1 Haziran 2007 tarihinde yapılan değişiklik ile mevcut örgütlenme yapısının yeniden düzenlendiğini ve daha güçlü hale getirildiğini söyledi. Gül, EXPO 2015 projesine yeni üyeler dahil edildiğini belirterek, potansiyeli olan herkesin bu işin içinde olabilmesi için kapının daima açık olduğunu ifade etti. EXPO 2015 için Yönlendirme Kurulu'nca yapılacak işlemlerin özel hukuk hükümlerine

tabi tutulduğunu belirten Gül, Tanıtma Kurulu, Danışma Kurulu ve Denetleme Kurulu gibi uygun görülecek alt gruplar ile EXPO 2015 sekreteryasının kurulmasına imkan sağlandığını söyledi.

Bütçe gelirleri ve giderlerine ilişkin genel hususları düzenlediklerini ifade eden Bakan Gül, EXPO 2015 için büyük harcamalar yapılmasının söz konusu olduğunu belirterek, bunların hukuki temele oturtturulmasının gerekli olduğunu ifade etti. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, kamu kurumlarının, odaların ve sivil toplum örgütlerinin bütçelerinden fonlar koyacağını belirterek, "Genel bütçeden de biz koyacağız. Bütün bunların altyapısının tamamlanması gerekiyor. Bütün bunlar tamamlanmış

durumdadır" dedi. Bakan Gül, EXPO 2015 konusunda ilerleyen günlerde ihtiyaç duyulabilecek bir kanun için de hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

"İZMİR, MİLANO İLE CİDDİ BİR YARIŞ İÇİNDE"

EXPO 2015 için İnciraltı'nın seçilmesiyle ilgili de açıklama yapan Bakan Gül, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız İnciraltı EXPO alanıyla ilgili olarak gerekli altyapı çalışmalarını başlatmıştır. Bu konuda da ilerleme kaydedilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanı ile de istişare edilerek bütün bu düzenlemeler en iyi şekilde yapılacaktır" dedi. İzmir'in EXPO 2015 için Milano ile ciddi bir yarış içinde olduğunu vurgulayan Bakan Gül, "Kim daha iyi kendisini organize eder, kim daha iyi bölgeleri teklif edebilirse

ona göre şüphesiz ki tercihler de yapılacaktır. Bu sebeple bakanlıklar olarak, yerel yönetimler olarak yaptığımız çalışmaların neticesinde İnciraltı bölgesini kazanabilmek için çok daha uygun olduğuna hep beraber karar verdik" dedi. Oluşturulan alt kurulların çalışmalarının süratle başladığını belirten Bakan Gül, EXPO 2015 bütçesiyle ilgili şunları söyledi:

"10 milyon euro olarak belirlenen bütçemizin tanıtma fonuna düşen 4 milyon euroluk kaynağı da kurulumuz tarafından tahsis edildi ve ödeme yapıldı. Böylelikle biz başbakanlık olarak üzerimize düşen ilk ödemeyi yapmış olduk. Bütçenin diğer kaynaklarıyla ilgili olarak kurum ve kuruluşlarımız tarafından onların da ivedilikle sağlanacağına inanıyorum. Bütçe konusunda zaten herhangi bir tereddütümüz söz konusu değildir. Ankara'da yaptığımız toplantılarda bu konuda başı başbakanlığın çekmesi istendi. Biz de

üzerimize düşeni yaptık."

Dışişleri Bakanlığı'nın EXPO 2015 ile ilgili yoğun çalışmalar sürdürdüğünü belirten Bakan Gül, yapılan son toplantıdan bu yana bakanlığın projeyle ilgili yaptığı çalışmaları anlattı. İzmir'in adaylığına destek sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalara değinen Bakan Gül, "Ekvator ile Pakistan'ın da katılımıyla sayıları 100'ü bulan BIE üyesi ülkelerle Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ve rakibimiz İtalya dışında kalanlar nezdinde ilgili büyükelçiliklerimize talimatlar verilmiştir. Bütün bu ülkelerde gerekli

girişimlerde bulunulmuş ve İzmir'in adaylığı oradaki ilgili makamlara iletilmiştir. Bu girişimler devam etmektedir. Dışişleri bakanlarına tarafımdan bir mektup gönderilerek Türkiye'nin desteklenmesi onlardan istenmiştir. Daha sonra başbakanımız adına da yine bu ülkelerin devlet başkanlarına ve başbakanlarına birer mektup gönderilerek İzmir'e destek talep edilmiştir" dedi.

Muhatap ülkelerin çoğunun İzmir'in adaylığını olumlu karşıladığını belirten Bakan Gül, şimdiye kadar 3 ülkeyle karşılıklı destek anlaşması imzalandığını 10 ülkeden de şifai söz alındığını ifade etti. Bu girişimlerin ilk adımlar olduğunu belirten Bakan Gül, "Önümüzdeki günlerde çok süratli bir şekilde karşılıklı anlaşmalar yapılacaktır. Gerektiği takdirde yeni mektuplar da gönderilecektir. Diğer taraftan kısa vadeli İzmir'i desteklemeler karşılığında ilgili ülkelerin olabilecek destek taleplerini

karşılamak konusunda karşılıklı destek anlaşması imkanlarını da araştırıyoruz. Öyle konular vardır ki onlar başka organizasyona taliptirler. Biz onlara 'Biz sizi destekleriz ama siz de bizi burada destekleyeceksiniz' şeklinde anlaşmalar imzalayabiliriz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı olarak bunların dökümanlarının çıkarıldığını belirten Gül, ülkelerin ihtiyacına göre hareket edileceğini söyledi. Bunların dışında yapılan büyük toplantılara değinen Bakan Gül, bu toplantılarda Türkiye'nin desteklenmesi için ortak kararların alındığını belirtti. Bakan Gül, "Bunlardan birisi Mayıs ayında Pakistan'ın başkenti İslamaabad'da toplanan 58 üyesi olan İslam Konferansı Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir karar alındı. EXPO 2015 için İzmir'in destekleneceğini açıkça

bildirdiler. Bunun gibi yapılan bir çok toplantıda da İzmir'in desteklenmesi kararları alındı" dedi.

"MİLONA İLE YARIŞAN İZMİR AVANTAJLI"

Bakan Gül, Türkiye'deki büyük işadamları ve önemli şahsiyetlerden oluşturulan heyetlerin bütün dünya ülkelerini gezerek onlara İzmir'i anlattıklarını belirtti. İzmir'de de İstanbul'da olduğu gibi bir Dışişleri Bakanlığı Temsilcilik Ofisi'nin açılacağını belirten Bakan Gül, "Bu vesileyle burada bir ofis açacağız ve burada bir büyükelçimiz bulunacak ve böylelikle bütün işlerin organizasyonunda daha etkin olunacak" dedi. İzmir'in EXPO 2015 adaylığı için Paris'te yaptığı sunuma da değinen Bakan Gül,

Türkiye'nin iyi bir sınav verdiğini ifade ederek, "Sunumumuz, gerçekten çeşitlilik ve etkileyicilik bakımından İtalya'nın sunumundan daha iyi oldu. Bu sadece bizlerin düşüncesi değil, arkadaşlarım oradaki yabancıların intibalarını derlediler ve bakanlığımıza gönderdiler" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Kasım ayında yapılacak sunumun daha da etkileyici olacağına inandığını ifade etti. Milano'nun önceki yıllarda EXPO'ya ev sahipliği yaptığını belirten Bakan Gül, İzmir'in farklı bir coğrafya,

farklı bir kültür alternafi olması nedeniyle avantajlı olduğunu söyledi. Türkiye'nin kazandığı bir EXPO'nun Doğu Akdeniz, Karadeniz Havzası, Balkanlar ve Orta Doğu arasında bir birlik oluşturacağını ifade eden Bakan Gül, başarılı olmak için en önemli olan şeyin herkesin EXPO'yu bir devlet projesi olarak kabul etmesi gerektiğini söyledi. EXPO 2015'i bir Türkiye projesi olarak nitelendiren Bakan Gül, Türkiye'yi önemli aşamaların beklediğini belirterek, "BIE, İzmir'i inceleme gezisinde bulunacak ve bir rapor

hazırlayacaklar. Bu çok önemlidir. Çünkü birçok ülke tavrını bu rapora göre belirleyecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün EXPO 2015'e ilişkin açıklamalarının ardından İzmir Valisi Cahit Kıraç, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'e EXPO rozeti taktı.

(EY-YK-OK-Y)