Bahis Oyunlarına Yeni Düzenleme TBMM'de

Bahis Oyunlarına Yeni Düzenleme TBMM'de

Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilere Yaptırılmasını Öngören Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına Sunuldu.

Bahis Oyunlarına Yeni Düzenleme TBMM'de

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilere yaptırılmasını öngören kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, at yarışları hariç, uzmanlık, ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren spor müsabakaları üzerine, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları düzenlenecek. Bu düzenlemelere ilişkin merkezi bahis sistemi ve risk yönetim merkezi kurulacak. Özel hukuk tüzel kişilere, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları için hasılattan pay verilecek.

Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına katılımla ilgili ihale koşulları da yeniden belirlendi. Bu kapsamda ihaleyle ilgili komisyon kurulacak.

Tasarıda, sözleşmenin uygulanmasında yasak olan davranışlar ise şöyle sıralandı:

''Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek, bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanma.''

Kaynak: AA