Bahçeli: İddialar Kabul Edilebilir Değil

Bahçeli: İddialar Kabul Edilebilir Değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İyimserlik Havası Oluşturmanın İktidara Faydası Yok

Bahçeli: İddialar Kabul Edilebilir Değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''2011 yılı bütçesi, yatırım yapan, reel kesimi destekleyen, ekonomik ve sosyal kalkınmaya odaklanmış, toplumsal refahı gözeten bir bütçe olduğuna dönük iddiaları makul ve kabul edilebilir'' olmadığını bildirdi.

Bahçeli, 2011 merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı üzerinde, MHP grubu adına yaptığı konuşmada, bütçenin bu haliyle; sosyal yönü olmayan, sadece seçim dönemini dikkate alan, milletimizin sorunlar altında ezileceğini tescil eden bir özelliğe sahip olduğunu belirterek, ' 'Türkiye'nin karşılaşabileceği riskler ve özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ekonomik problemlerinin yol açacağı sıkıntıların hesaba katılmadığı anlaşılmaktadır'' diye konuştu.

Ülkenin her alanında sorunların arttığını ve yaygınlaştığını savunan Bahçeli, ''Artık insanımız yoğunlaşan problemlere göğüs germekten yorulmuş ve haklı olarak bıkmıştır'' dedi.

Huzur ve refahın her geçen gün ulaşılabilir bir hedef olmaktan çıkmasının ve yarınlara dair umutlu bekleyişlerin hayal kırıklıklarıyla yer değiştirmesinin yaşanılan coğrafyada jeopolitikten doğan girdapların daha da belirginleşmesine ve hızlanmasına neden olduğunu bildiren Bahçeli, ''Bir gerçeği artık herkesin kabul etmesi gerekmektedir. Sosyal krizler, cinnet ve cinayet haberleri, yozlaşma ve yolsuzluktaki artışlar, siyasal kaoslar, ekonomik buhranlar, kimlik ve değer aşınmaları; toplumsal yapının zaten zayıf ve yetersiz olan sorun çözme kültürünü tükenme noktasına getirmiştir'' ifadesini kullandı.

-''İYİMSERLİK HAVASI OLUŞTURMANIN İKTİDARA FAYDASI YOK''-

Türkiye'nin en büyük krizlerinden birisine AK Parti'nin yönetimi altında girdiğini ve hiçbir izah ve bahanenin bu gerçeği değiştiremediğini ifade eden Bahçeli, ''Unutmayalım ki, 'ne yapalım kriz ABD'de çıktı' ya da 'Avrupa Birliği de sarsılıyor' gerekçeleri ne Başbakan'ı ne de hükümetini sorumluluktan kurtaramayacaktır. Siyasal bedel ödememek maksadıyla; umut ve güven pompalamaya çalışmanın ve aldatıcı bir iyimserlik havası oluşturmanın iktidar partisine hiçbir faydası olmamıştır'' şeklinde konuştu.-''TÜRKİYE, SANAYİ DEVRİMİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ''-Bahçeli, Türkiye'nin sanayi devrimini gerçekleştiremediğinden toplumsal ve ekonomik olguları sorgulama ve bunlara cevap arama geleneğini de hiç bir zaman yeterince geliştiremediğini belirterek, Türk sanayisinin ani bir sıçrayış ve ilerleyiş içine girememesinin, sorun çözme kültürünün kitleselleşmesine ve ekonominin istikrarlı gelişmesine engel olduğunu ve geciktirdiğini anlattı.

Bahçeli, ''Bu itibarla sanayileşmenin ve sanayi bilincinin sosyal, siyasal ve ekonomik hayattaki önemini göz ardı etmemiz mümkün değildir'' dedi.-''BÜTÇE MAKUL VE KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL''-2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkındaki düşüncelerini dile getiren Bahçeli, hükümet tarafından ileri sürülen; yatırım yapan, reel kesimi destekleyen, ekonomik ve sosyal kalkınmaya odaklanmış, toplumsal refahı gözeten bir bütçe olduğuna dönük iddialarının kendileri açısından makul ve kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Devlet Bahçeli, şöyle dedi:

''Bu zamana kadar benzer hedefleri tayin eden AKP iktidarının, bunların hiçbirisine ulaşamadığını da belirtmekte yarar görüyorum. 2010 Yılı Bütçesi hazırlanırken ekonomik krizin etkilerini azaltmaya yönelik hiçbir politikaya yer verilmediğini vurgulamıştık. İktidar yine ezberlediği hedeflerle yola çıkmış ve sıradanlaştırdığı bütçe müzakerelerinde görüş ve uyarılarımızı dikkate almamıştı. Gelecek yılın bütçesinde de, Türkiye'nin karşılaşabileceği risklerin ve özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ekonomik problemlerinin yol açacağı sıkıntıların fazlaca hesaba katılmadığı anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte AKP Hükümeti'nin, bugüne kadar bütçe hedefleri ve tahminleri hiç tutmamış, öngörü noksanlığı ve eleştirilere kulak asmayan siyasi alışkanlığı kendisini her fırsatta göstermiştir.

Bu itibarla üretim, işsizlik, dış ticaret açığı, cari açık, yoksulluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve refah artışı alanlarındaki sorunlar daha da derinleşmiştir.''-''BEKLENTİM AKP'NİN HAZIRLADIĞI SON BÜTÇE OLMASI''-2011 Yılı Bütçesinin bu haliyle; sosyal yönü olmayan, sadece seçim dönemini dikkate alan, milletin sorunlar altında ezileceğini tescil eden bir özelliğe sahip olduğunu söyleyen Bahçeli, şunları kaydetti:

Kamu çalışanlarına yönelik 2011 yılında altışar aylık dönemler itibariyle yüzde 4+4 zam yapılacak olmasının memurlar açısından yine sıkıntılı ve zorluklarla geçeceğini gösterdiğini belirten Devlet Bahçeli, şunları ifade etti:

''Orta Vadeli Programa göre 2011 yılı büyüme hedefi yüzde 4,5; enflasyon hedefi ise yüzde 5,3 tür. Bütçe gelirlerindeki artış oranı yüzde 10,4; vergi gelirlerindeki artış beklentisi ise yüzde 10,5'dir. İstihdamda ciddi bir artış beklenmediği ülkemizde, enflasyon ve büyüme oranının üzerinde bir vergi tahsilatı artış öngörüsü mantıklı ve inandırıcı değildir.

Ayrıca gelir vergisinin, vergi gelirleri tahsilatı içindeki payı, 2008 yılında yüzde 22,6 iken bu oranın sürekli düşerek 2011 yılında yüzde 20,4'e gerileyeceği öngörülmektedir.

Kurumlar vergisinde 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,7'lik bir artışla 23 milyar TL'lik bir gelir hedeflenmiştir. Öngörülen bu artışın ana sebebi sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri sektöründe tahmin edilen büyüme olmuştur.

Bu sektörün tüm kurumlar vergisi içinde yüzde 35'lik paya sahip olduğu düşünüldüğünde ve dahilden alınan katma değer vergisi oranının sadece yüzde 2,8 artacağı dikkate alındığında, bankacılık hariç diğer sektörlerin daralacağı şimdiden bellidir.

Ayrıca dahilden alınan KDV'de sadece yüzde 2,8'lik bir artış hedeflenmesi, ithalden alınan KDV'de yüzde 15,3'lük bir artış öngörülmesi 2011 yılında düşük katma değerli üretim yapılacağı anlamına gelmektedir.

Buradan çıkaracağımız sonuç; AKP hükümetinin ithalata dayalı büyüme politikasını sürdürmeye devam edeceğidir. Hükümetin vergi gelirleri tahsilatını arttırmak için ithalatı destekleyeceği ve sıcak paraya dayalı ekonomi modelini gelecek yılda sürdüreceği anlaşılmaktadır.

Önümüzdeki yıl büyüme hedefinin yüzde 4,5; enflasyon hedefinin ise yüzde 5,3 olduğunu hesaba kattığımızda, özel tüketim vergisinin yüzde 7,7 oranındaki artış öngörüsünün de izaha muhtaç olduğu şüphesizdir.''

Bahçeli, sözlerini, ''2011 Yılı Bütçesi, çiftçimize, esnafımıza, memurumuza, işçimize ve emekli dul ve yetimlerimize bir umut vaat etmemektedir. Ekonomide biriken sorunların inkarıyla her şeyin düzeleceğini öngören hükümet, siyasi ihmalin bedelini hazırladığı bütçelerle ne yazık ki dar gelirli kardeşlerimizin sırtına yüklemiştir.

İnancım ve beklentim, 2011 Yılı Bütçesi'nin AKP'nin hazırladığı son bütçe olacağı yönündedir'' diye tamamladı.

Kaynak: AA