Bağış: Cuma Namazı Hutbesinden Al-i İmran Suresi'nin 19. Ayeti Çıkarılmadı

Bağış: Cuma Namazı Hutbesinden Al-i İmran Suresi'nin 19. Ayeti Çıkarılmadı

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Cuma namazı hutbesinden Al-i İmran Suresi'nin 19.Ayeti'nin çıkarıldığı" yönündeki iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

Bağış: Cuma Namazı Hutbesinden Al-i İmran Suresi'nin 19. Ayeti Çıkarılmadı

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Cuma namazı hutbesinden Al-i İmran Suresi'nin 19. Ayeti'nin çıkarıldığı" yönündeki iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, bu mesnetsiz iddiaların CHP için feci bir Cuma kazası olduğunu bildirdi.

Bakan Bağış, yaptığı yazılı açıklamada, bir CHP milletvekili tarafından ortaya atılan, "AB istedi diye Cuma namazı hutbesinden Al-i İmran Suresi'nin 19. Ayeti'nin çıkarıldığı" yönündeki iddianın tamamen gerçek dışı olup kamuoyunu yanıltmaya sebebiyet verdiğini bildirdi.

Daha önce de farklı vesilelerle dile getirilen bu mesnetsiz iddiaların bir kastın ürünü olduğu, bugün de bu kasıtlı çabalara CHP'nin ortak olduğunun anlaşıldığını belirten Bağış, "Bu girişimi doğrusu daha önce yine CHP içerisinden vatandaşlara Cuma namazının kazasını kılmaları yönünde yapılan tavsiyelerin bir uygulaması olarak anlamak istiyor ve bunun CHP için feci bir Cuma kazası olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Bağış, CHP'nin bu tür çabalarının "daha önce nasıl çarşafa dolandığının" millet tarafından çok iyi hatırlanacağını belirterek, "Bugün de CHP'nin halkın değerlerine ne kadar uzak olduğunu, bu değerlerle yakınlaşma çabalarında da ne kadar samimiyetsiz olduğunu ve bir kez daha çarşafa dolandığını ibretle izliyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Bağış, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"CHP içerisinde sayıları çok az da olsa inançlarımıza daha yakın olan şahısların bu tür içi boş ve kasıtlı kampanyaların aleti olup kendilerine pozisyon aramak yerine, partilerinin tarihlerini sorgulayıp bugün dahi dile getirilirken hepimizin içini acıtan o CHP uygulamalarıyla yüzleşmelerini, bundan dolayı milletimizden özür dilemelerini beklerdik."

AB Komisyonu ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bu iddiaların hayal mahsulü olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını kamuoyuyla paylaştığını belirten Bağış, Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği aracılığıyla konunun sefahati açısından ayrıntılı bilgiler açıklandığını bildirdi.

Bağış, AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stephen Füle'nin de sözcüsü aracılığıyla iddiaları kesin ve net bir dille yalanlarken, bu konuda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve AİHM içtihatlarına atıfta bulunarak AB'nin dini inançlara müdahale edemeyeceğini, düşünce, vicdan ve dini hürriyetleri teminat altına almaya çabaladığını belirttiğini ve gerekli dersi verdiğini kaydetti.

AB Bakanı Bağış, açıklamasında şunları da belirtti:

"Bu iddiaların CHP tarafından tekrar gündeme getirilmesi, milletimizin huzur ve refahı için hiçbir proje üretemeyen, hiçbir siyaset geliştiremeyenlerin, AK Parti'yi ve saygın kurumlarımızı karalayarak, bu aczlerini kapatma gayretinden başka bir şey değildir.

Ancak, milletimiz doğruları görmekte, kimlerin kendisi için çalıştığını, kimlerin laf kalabalığı ve şark kurnazlığı yaptığını ayırt etmektedir. Ana muhalefet partisinin bu şark kurnazlığını bırakıp abesle iştigal etmek yerine milletin değerleriyle bütünleşmenin çabası içine girmesini samimiyetle arzu etsek de artık böyle bir yönelimi kendilerinden beklemiyoruz."

- ANKARA