Bacasız Sanayi Turizm

Bacasız Sanayi Turizm

Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Burak Eryılmaz, "Turistler Kültür Yozlaşmasına Sebep Oluyorlar veya Gençlerimize Kötü Örnek Oluyorlar" Gibi Söylemlerin Bir Kenara Bırakılması Gerektiğini Söyledi.

Bacasız Sanayi Turizm

Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Burak Eryılmaz, "turistler kültür yozlaşmasına sebep oluyorlar veya gençlerimize kötü örnek oluyorlar" gibi söylemlerin bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi.

Burak Eryılmaz, 15-22 Nisan Turizm Haftası'nın kutlanmasındaki amacın 'bacasız sanayi' olarak bilinen turizmin ülke ekonomisine olan katkısı hakkında kitleleri bilgi sahibi yapmak ve bu bilinçten hareketle ülke ekonomisine azda olsa katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin döviz girdisinin yüzde 40'ını tek başına sağlayan turizm sektörünün gıdadan tarıma kadar yaklaşık 38 sektörü de etkilediğini belirten Eryılmaz, "Turizmin beraberinde getirdiği 6'sı temel, 34'ü alt olmak üzere toplam 38 sektörden yalnız tarım ve hayvancılığa yılda 1 milyar doları aşkın gelir sağlanıyor" dedi.

Turizmin ekonomik olduğu kadar sosyal ve kültürel alışveriş yönünün de bulunduğunu söyleyen Eryılmaz, "Günümüzde, 'turistler kültür yozlaşmasına sebep oluyorlar veya gençlerimize kötü örnek oluyorlar' gibi söylemleri bir tarafa bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Turizmde iki yönlü bir etkileşim söz konusudur. Turistler gittikleri yerde insanlardan, sosyal ve kültürel yapıdan etkilenmekteler. Bu iki yönlü ilişki insanlar arasındaki bağları güçlendirmektedir. Turistin dünyada çeşitli davranışlar, insanlar ve anlayışların bulunduğunu görmesi hoşgörü duygusunu geliştirmekte ve bir arada yaşama anlayışını güçlendirmektedir" diye konuştu.

Turizmin sağlayacağı faydalardan yararlanmak için faaliyetlerde bulunurken, ekonomik kalkınma ve çevresel değerlerin korunmasının da ortak amaç olarak algılanması gerektiğini ifade eden Burak Eryılmaz, "Bir yandan çevre öğelerinin turizmin geliştirilmesi doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanırken, öte yandan da turizm etkinliklerinin bu öğelere zarar vermeyecek şekilde planlanması sürdürülebilir kalkınmanın da gereğidir. Ayrıca altyapı sorunlarının giderilmesi, ulaşım imkanlarının geliştirilmesi, hizmetin kalitesinin ve sektörde çalışan işgücünün niteliğinin yükseltilmesi bir başka önceliğimizi oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

(DY-SA-CC-Y)

Kaynak: İHA