Babacan: '4.6 milyar dolar yabancı yatırım bekleniyor'

Devlet Bakanı Ali Babacan, Türkiye'ye 2005 yılında 4.6 milyar dolar, 2006'da 4.8 milyar dolar, 2007'de de 5 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı beklendiğini bildirdi. Babacan,

Babacan: '4.6 milyar dolar yabancı yatırım bekleniyor'