Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, 500 Milyon Euro Borcun Bulunduğu İddialarına Sert Çıktı

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün 550 milyon euro borcunun bulunduğu iddialarına sert çıktı. Yıldırım, "İddialar en hafifinden borsaya açık şirket bakımından borsa manipülasyonu mahiyetindedir." dedi.

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, 500 Milyon Euro Borcun Bulunduğu İddialarına Sert Çıktı

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün borcunun 550 milyon Euro'yu aştığı iddiaları üzerine açıklamada bulundu.

Görevi bıraktıktan sonra ilk kez sessizliğini bozan Yıldırım, söz konusu iddiaların, son derece vahim, düşündürücü ve manipülatif olduğunun altını çizerek, "Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından KAP'da yayınlatılan izahname ile Fenerbahçe Spor Kulübü yeni yönetiminin kulübün mali durumuna dair ilk verileri kamuoyu ile paylaştığı, bu raporda kulübün gerçek mali durumunun gözler önüne serildiği, bunun sadece buzdağının görünen yüzü olduğu yer almaktadır. 2017 faaliyet raporu, Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından 16.07.2018 tarihinde KAP'da yayınlanan izahname ile bire bir örtüşmekte, bire bir aynı finansal rakamları ve bilgileri içermektedir. Yani yayınlanan izahname içeriği bilgiler ilk kez 16.07.2018 tarihinde değil, 3 Haziran 2018 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri ile ve kamuoyu ile paylaşılmış, genel kurulda üzerinde görüşme yapılmış ve ardından da oylanmış bilgilerdir" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Aziz Yıldırım, "SPK, TFF, UEFA, Vergi Dairesi tarafından resmi olarak incelenen, şirkete ait resmi kayıt ve belgeler üzerinden denetimi yapılan söz konusu rakamların 'gerçeği' yansıtmadığına ilişkin iddia en hafifinden borsaya açık şirket bakımından borsa manipülasyonu suçu mahiyetindedir. Bu sebeple ivedilikle ilgili resmi mercilerin hareket geçmesi ve iddialarla ilgi soruşturma başlatılması yasal bir gerekliliktir. Bu yasal gereklilik yerine getirilmez ise bilinmelidir ki tarafımdan suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerini kullandı. Yıldırım, açıklamasına şu ifadelerle devam etti: "16.07.2018 tarihinde, bugünkü Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi tarafından, KAP'a yapılan açıklama ile Genel Kurul'da üyelerimize yönetimimiz tarafından dağıtılan faaliyet kitapçıklarında yer alan rakamların gerçek durum ile bire bir örtüşmesi, (bizce ayrıca teyide muhtaç olmamakla birlikte) kamuoyunda belirli bir amaç doğrultusunda dillendirilen manipülatif bir iddiayı ve buna bağlı algıyı sona erdirmesi bakımından son derece önemlidir. Özellikle sosyal medyada gerçek hilafına, belirli bir amaçla, yaratılmaya çalışılan algının ve algının amacının görülebilmesi bakından da son derece yararlı olmuştur."

DAVALARIN KAZANILMASI MUHTEMEL

Fenerbahçe Futbol A.Ş. aleyhine açılmış davalar hakkındaki iddiaları da yanıtlayan Yıldırım, "Davaların çok büyük kısmı, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin haklılığının kuvvetle muhtemel olduğu, alacak-borç ilişkileri ile alakalı olarak, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin haklılığı kabul etmeyen kişi ve kurumlar tarafından açılmış davalardır. Bu davaların sonucunu beklemeksizin, Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından ilgilisine bir ödemenin yapılması, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin menfaatleri hilafınadır. Süren bu davaların içeriğini ve bu davalarda Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından ileri sürülen haklı iddia ve itirazları, söz konusu davalarda gelinen aşamayı ve neticesini bilmeden ve/ veya göz ardı ederek bu davalar hakkında yapılan maksatlı eleştirisel yorum, doğrulukla ve etikle bağdaşmamaktadır. Bu iddialar Fenerbahçe Spor Kulübünün eski yönetiminin değil Fenerbahçe Spor Kulübünün saygınlığına zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.