Aydın'ın Yüce Divan'da Yargılanmasıyla İlgili Gerekçeli Karar

Aydın'ın Yüce Divan'da Yargılanmasıyla İlgili Gerekçeli Karar

Yüce Divan'ın, Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın'ın Yargılandığı Davadaki Gerekçeli Kararında, Aydın'ın İhalelerde Usulsüzlük Yaptığı İddialarıyla İlgili Tanık Beyanlarının Yeterli Olmadığı, Yeterli Kanıt Bulunmadığı Belirtildi. Aydın'ın Mal Varlığında Görülen Artışın,bakanlık Yaptığı Dönem İçerisinde Elde Edildiğine İlişkin Kesin Bir Delil Bulunmadığının Açık Olduğu Vurgulandı.

Aydın'ın Yüce Divan'da Yargılanmasıyla İlgili Gerekçeli Karar

Yüce Divan'ın, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın'ın yargılandığı davadaki gerekçeli kararında, Aydın'ın ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddialarıyla ilgili tanık beyanlarının yeterli olmadığı, yeterli kanıt bulunmadığı belirtildi. Aydın'ın mal varlığında görülen artışın,bakanlık yaptığı dönem içerisinde elde edildiğine ilişkin kesin bir delil bulunmadığının açık olduğu vurgulandı.

Yüce Divan Heyeti, Koray Aydın'ın, ''bakanlığı dönemindeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı'', ''ihaleye fesat karıştırdığı'', ''görevini kötüye kullandığı'' ve ''haksız mal edindiği'' iddialarıyla yargılandığı davada gerekçeli kararı tamamladı.

Kararda, Aydın hakkındaki bakanlığı dönemindeki bazı ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddialarıyla ilgili tanık beyanlarının yeterli olmadığı veya çelişkili bulunduğu ifade edilerek, söz konusu iddialarla ilgili bir kanıt da bulunmadığı belirtildi.

Gerekçede, sanığın ortağı olduğu firmalardan malzeme alımına gittiği yolundaki iddialarla ilgili de yeterli kanıtın bulunmadığı kaydedildi.

Aydın'ın mal varlığında görülen artışın, Bakanlık yaptığı dönem içerisinde elde edildiğine ilişkin kesin bir delil bulunmadığının açık olduğu vurgulanan kararda, mal beyanındaki artışın, tanık beyanları, noter sözleşmeleri, tapu kayıtları ve yeterli kabul edilen bilirkişi raporlarıyla izah edildiği belirtildi. Kararda, ''Sanığa yüklenen suçun maddi unsurlarının oluşmadığı kanaatine varılarak isnat olunan eylemden dolayı sanığın beraatine karar vermek gerekmiştir'' denildi.

Koray Aydın, Yüce Divan'da yargılandığı davada, tüm suçlamalardan beraat etmişti.