Aydın'da 6522 Parça 2/b Hazine Arazisi Satılacak

Aydın'da 6522 Parça 2/b Hazine Arazisi Satılacak

Aydın'da satışa çıkarılan 6 bin 522 parçadan oluşan 39 milyon metrekare 2/B Hazine arazisinin satışı için kullanıcıların 6 ay içerisinde müracaat etmesi gerektiği belirtildi.

Aydın'da 6522 Parça 2/b Hazine Arazisi Satılacak

Aydın'da satışa çıkarılan 6 bin 522 parçadan oluşan 39 milyon metrekare 2/B Hazine arazisinin satışı için kullanıcıların 6 ay içerisinde müracaat etmesi gerektiği belirtildi.

Aydın'daki 2/B Hazine arazilerinin satışıyla ilgili olarak Aydın Defterdarlığı'ndan yapılan açıklamada, 6292 sayılı "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun"un 26 Nisan 2012 tarihli 28275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Aydın sınırları içerisinde 6 bin 522 parçada 2/B Hazine arazisi bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Toplam 39 milyon 921 bin 832 metrekare yüzölçümlü orman vasfını kaybetmiş 2/B'lik taşınmazların hak sahiplerine satışını düzenleyen Yasaya göre; 5831 Sayılı Kanun uyarınca Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce güncelleme ve kadastro çalışmalarında 31 Aralık 2011 tarihinden önce kullanıcı olduğu belirlenen vatandaşlarımız, taşınmazın bulunduğu yere göre Aydın merkez ilçede bulunanlar Defterdarlığımıza, diğer ilçelerde bulunanlar ise ilgili Malmüdürlüklerine, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6

ay içinde başvurmaları gerekmektedir. Başvurular 7 Mayıs 2012 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır" denildi.

Henüz başvurusunu yapmayan hak sahiplerinin başvuruya gelirken yanlarında bulundurmaları gereken belgelere yer verilen açıklamada, "2/B Hazine arazisi kullanıcıları Satın alma talebini içeren dilekçe,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Başvuru bedelinin yatırıldığına dair belge veya makbuz, Kanuni mirasçılardan veraset ilamı belgesinin onaylı örneği, Kullanıcı ile akdi halefler halefler beraberinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenmiş kullanıcı veya mirasçılarından alınmış noter tasdikli yazılı muvafakati ile,

Tüzel kişiler için ayrıca, gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi, Kullanıcıların son beş yıl içinde ödemiş oldukları ecrimisil bedeli bulunması durumunda buna ilişkin belgenin bir örneğini getirerek başvuruda bulunabilirler. Başvuru süresinin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ay içinde sona erecek

olması nedeniyle, doğrudan satış hakkından yararlanmak isteyenlerin Ekim tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ancak vatandaşlarımızın sürenin sonuna doğru oluşabilecek yoğunlukla karşılaşmamaları için biran evvel başvuru hakkını kullanmaları menfaatleri icabıdır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN