Avansı geri istersen bendesenidenetlerim

İMKB'nin Tasarruf Genelgesi'ne uyup uymadığına ilişkin denetim raporunu Borsa Başkanı ile görüştüm. Genelgenin nasıl devreye sokulduğunu araştırdım '. İstanbul Menkul Kıymetler

Avansı geri istersen bendesenidenetlerim