ATO: Yasayı yanlış uygulamayın, tüketiciyi homurdatmayın

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, Kredi Kartları Yasası ile sorunlu kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda, bankalar tarafından yasanın öngördüğü modelin dışında farklı uygulamalar yapıldığına dikkati çekerek, ''Yasa, bankalar lehine yanlış yorumlanıyor,

ATO: Yasayı yanlış uygulamayın, tüketiciyi homurdatmayın