Askeri Yargı ve Terör Suçlarına Tecil Yok

Askeri Yargı ve Terör Suçlarına Tecil Yok

Ceza Muhakemesi Kanununda (Cmk) Yer Alan 'Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması' Düzenlemesinin, Askeri Yargıda ve Terör Suçlarında Uygulanmamasını Öngören Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi.

Askeri Yargı ve Terör Suçlarına Tecil Yok

Ceza Muhakemesi Kanununda (CMK) yer alan ''Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması'' düzenlemesinin, askeri yargıda ve terör suçlarında uygulanmamasını öngören kanun teklifi, TBMM Genel kurulunda kabul edildi.

Kanun, askerlerin disiplin suçlarıyla ilgili olarak da Türk Ceza Kanunundaki (TCK) zaman aşımı, CMK'nın hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun hükümlerinin uygulanmamasını düzenliyor.

Ayrıca, Terörle Mücadele Kanunu uyarınca yapılan yargılamalarda da ''Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması'' hükümleri uygulanamayacak. Buna göre, terör suçlarından verilen hapis cezaları da seçenek yaptırımlara çevrilemeyecek ve ertelenemeyecek. Bu hükümler, 15 yaşını tamamlamamış çocuklar için uygulanmayacak.

Kanuna göre, adli para cezasına çevrilen hapis cezaları, paranın ödenmemesi halinde yeniden hapis cezasına çevrilemeyecek.

Çocuklar hakkında verilen adli para cezaları ödenmemesi halinde de hapse dönüştürülemeyecek.

Adli para cezasından çevrilen hapis cezalarının infazı ertelenemeyecek ve bu cezalarının infazında koşullu salıverme hükümleri uygulanamayacak.

Kanunla, CMK'nın 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmesi öngören ve yargılama süresini 5 yılla sınırlandıran hükümlerinin yürürlük tarihi de 31 Aralık 2010 olarak değiştirildi.

Kanun, adli sicil kaydı için başvuru sahiplerinden alınan 3 YTL'lik ücreti, 5 YTL'ye çıkarıyor.

Kaynak: AA