Arınç : Pornografiye geçit vermeyin

Arınç : Pornografiye geçit vermeyin

TBMM Başkanı Bülent Arınç, televizyonlarda ahlaki değerleri yıpratan, kültür ve kimliği alabora edecek şekilde yayınlar yapıldığını, bu konuda çok şikayetler geldiğini belirtirken, şiddet ve pornografi gibi yozlaştırıcı programlara karşı önlem alınmasını istedi.

Arınç : Pornografiye geçit vermeyin

Kaynak: Hürriyet