Araç muayenede yürütmeyi durdurma

Danıştay 13. Dairesi, araç muayene istasyonları hizmetinin özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihale sonucunda devre izin veren Rekabet Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Araç muayenede yürütmeyi durdurma