Ar-Ge Faaliyetlerinin Geliştirilmesine İlişkin Tasarı Genel Kurulda

Ar-Ge Faaliyetlerinin Geliştirilmesine İlişkin Tasarı Genel Kurulda

09.02.2016 23:23 | Son Güncelleme: 09.02.2016 23:23
Ar-Ge Faaliyetlerinin Geliştirilmesine İlişkin Tasarı Genel Kurulda

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "(Kürdistan) ifadesinin bağlamından koparılarak tarihi ve coğrafi bir terim olarak kullanılmasından ziyade Türkiye sınırları içindeki bir bölgeyi ayrı bir egemen, hukuki ve siyasi varlık biçiminde gösterir şekilde zikredilmesi doğru değildir" dedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "(Kürdistan) ifadesinin bağlamından koparılarak tarihi ve coğrafi bir terim olarak kullanılmasından ziyade Türkiye sınırları içindeki bir bölgeyi ayrı bir egemen, hukuki ve siyasi varlık biçiminde gösterir şekilde zikredilmesi doğru değildir" dedi.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine TBMM Genel Kurulunda başlandı.

Tasarının tümü üzerine konuşan MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, tasarının, sanayiyi bugün içine düştüğü durumdan kurtarmayacağını savunarak, ekonomi alanında ulaşılması öngörülen bazı hedeflerin hayal olduğunu ileri sürdü.

Türk sanayisinin iflasın eşiğinde olduğunu ve birçok şirketin iflas erteleme peşinde koştuğunu iddia eden Ayhan, sanayinin ekonomideki payının azaldığını, imalat sanayisinin milli gelirdeki payının da düştüğünü söyledi. Ayhan, "(Yeni bir büyüme hikayesine ihtiyaç var) diyen çoğalmaya başladı. Ülkemiz, zaten büyüme oranları, finans sektörünün gelişme imkanları, jeopolitik gelişmeler diye bakıldığında öyle çok büyük gelişmeler vadeden bir durum yaşamıyor. Bu tasarı da bunu sağlamaz" diye konuştu.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ise araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin en önemli noktasının yetişmiş insan gücü olduğuna dikkati çekerek, önce bilgi üretilen bir ortamın olması, bunun teknolojiye dönüştürülmesinin ardından Ar-Ge ve tasarıma yönelinmesi gerektiğini söyledi.

"Tasarıya baktığımızda, binanın bilgi yönü, teknolojiyi üretecek olan yönü yok ama tepeden bir bina inşa ediyoruz" görüşünü ileri süren Toğrul, üniversitelerin, temel bilim yapılamaz hale geldiğini ve yeni açılan bazı üniversitelerdeki kadroların ise yandaşlık esasına göre yapıldığını savundu.

Toğrul, "Bilimsel bilginin olmadığı, üretilemediği, bilim ve sanayi politikasının olmadığı bir ülkede Ar-Ge ve tasarım politikası dizayn ediyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

Tasarının kağıt üzerinde kadük olduğunu öne süren Toğrul, düzenlemenin mevcut durumu değiştirmeyeceğini ifade etti.

Toğrul, komisyon raporundaki muhalefet şerhlerinde "Kürdistan" ifadesine yer verdikleri için şerhlerinin rapordan çıkarıldığını söyledi.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan da Ar-Ge faaliyetlerini önemsediklerini belirterek, çoğu maddesine katıldıkları tasarının özellikle eğitim alanında birtakım ciddi boşlukları barındırdığını ileri sürdü.

Kanun tasarısının, ülkeyi teknolojik olarak küresel rekabette ön plana çıkartacak vizyonel bir yaklaşım taşımadığını savunan Arslan, tasarının bazı maddelerinin ise kısa vadede sanayinin gelişimine fayda sağlayacağı düşüncesini dile getirdi.

"Yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı artıracak bir çalışmayı bu tasarıda fazlasıyla göremiyoruz" ifadesini kullanan Arslan, "Ar-Ge gibi gelişmekte olan ülkelerin çok detaylı biçimde ele alması gereken bir konu, bu tasarıda daha çok TÜBİTAK'ın vereceği bursa, üniversite akademisyenlerinin döner sermayeden alacakları ücrete, doktora yapan Ar-Ge çalışanının vergi muafiyetine sıkıştırılmış görünmektedir" diye konuştu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ise tasarıyla getirilen yeniliklere dikkati çekerek "Bu kanun tasarısıyla ülkemizin 2023 Ar-Ge hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak ekosistemi de sağlamış olacağız. Ar-Ge ve tasarım alanında hem kamunun, hem akademinin, hem de iş dünyasının önünü açmış olacağız. Bu üçlü yapının daha çok işbirliği yapmasını sağlamış olacağız" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da tasarının bürokratlar tarafından hazırlandığını ve milletvekillerinin bu sürece dahil edilmediklerini savundu.

Yerli ve milli otomobil üretimi için belirlenen platformu da eleştiren Tarhan, kürsüde maket otomobil üzerinde görüşlerini dile getirdi.

"(Kürdistan) adıyla herhangi bir idari veya coğrafi birim bulunmamaktadır"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Türkiye Cumhuriyeti'nin merkezi ve mahalli idari yapılanmasının esaslarının Anayasa'nın 126. ve 127. maddelerinde açıkça düzenlendiğini hatırlattı.

Aydın, "Bu esaslar dahilinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde hali hazırda mevcut 'Kürdistan' adıyla herhangi bir idari veya coğrafi birim bulunmamaktadır. 'Kürdistan' ifadesinin bağlamından koparılarak tarihi ve coğrafi bir terim olarak kullanılmasından ziyade Türkiye sınırları içindeki bir bölgeyi ayrı bir egemen, hukuki ve siyasi varlık biçiminde gösterir şekilde zikredilmesi de doğru değildir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu vurgulayan Aydın, "Yine Anayasa'nın 14. maddesinde, Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirinin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılmayacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla tarihi bağlamından koparılarak farklı bir şekilde bunun kullanılmasının doğru olmadığını bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

title