Antalya: Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 8. Doruk Toplantısı (7)

Antalya: Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 8. Doruk Toplantısı (7)

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'nin de Yer Aldığı Coğrafyada, Barış ve İstikrarı Tehdit Eden Olumsuzların Sürdüğünü Belirterek, "Bu Olumsuzlukların Üstesinden Gelinmesi İçin İkili, Bölgesel ve Uluslararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi ve Derinleştirilmesinde Kuşkusuz Yarar Bulunmaktadır" Dedi.

Antalya: Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 8. Doruk Toplantısı (7)

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'nin de yer aldığı coğrafyada, barış ve istikrarı tehdit eden olumsuzların sürdüğünü belirterek, "Bu olumsuzlukların üstesinden gelinmesi için ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesinde kuşkusuz yarar bulunmaktadır" dedi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 8. Doruk Toplantısı'na katılan devlet ve heyet başkanları onuruna Sheraton Otel'de bir akşam yemeği veren Cumhurbaşkanı Sezer, konuk cumhurbaşkanlarını ve heyet başkanlarını, 15. bağımsızlık yıldönümleri nedeniyle yürekten kutladı. Türkiye'nin, bağımsızlığını kazandığı ilk günden başlayarak büyük bir coşku ve sevinçle kardeş cumhuriyetlerinin yanında olduğunu, dostluk ve yardım eli uzattığını kaydeden Sezer, "Bugün, kardeşlerimizin 15 yılda geldiği aşama bize kıvanç vermektedir. Antalya Doruğu, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini, tarihsel dostluk ve kardeşlik bağlarımızı daha da yüksek düzeylere çıkarmak yönündeki ortak istencimizi yansıtmaktadır. Doruklar sürecini, stratejik bir bölgede, dinamik, genç nüfusu ve doğal kaynaklarıyla uluslararası toplum içindeki yerini pekiştirmiş bulunan ülkelerimizin ortak sorunlarına karşılıklı dayanışmayla çözüm bulunmasını hedefleyen ve karşılıklı yararlara hizmet eden bir oluşum olarak görüyoruz. İlkini 1992 yılında Ankara'da düzenlediğimiz Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Doruk Toplantıları sürecinde, ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerde ve işbirliğinde olduğu kadar, çok taraflı işbirliğimizde de büyük yol aldık. Bugünkü toplantımızda, dost ve kardeş devletler olarak, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. İlişkilerimizin ve işbirliğimizin güçlendirilmesi, ekonomi ve toplumsal alandaki gelişimimizin hızlandırılması, bölgemizde barış ve istikrarın pekiştirilmesi gibi konular üzerinde değerlendirmelerimizi paylaştık. Alınabilecek önlemleri ve atılabilecek adımları içten bir ortamda ele aldık. Antalya Doruğu, bu doğrultuda yararlı ve başarılı bir toplantı olmuş ve pek çok konudaki görüş ve yaklaşımlarımızın örtüştüğünü bir kez daha ortaya koymuştur" diye konuştu.

"SORUNLAR ANCAK BARIŞIN VE GÖNENCİN PAYLAŞILMASIYLA YOK EDİLEBİLİR"

Türkiye'nin de içinde yer aldığı coğrafyada barış ve istikrarı tehdit eden olumsuzlukların sürmekte olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Sezer, bu olumsuzlukların üstesinden gelinmesi için ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesinde kuşkusuz ki yarar olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Sezer, "Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini bu anlayışla geliştirerek, hem toplumsal kalkınma ve gönenç, hem de uluslararası barış ve huzura katkıda bulunmak başlıca hedefimizdir. Avrasya coğrafyasını paylaşan ülkeler olarak varolan işbirliğine her düzeyde katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu bu toplantıda yenileme olanağı bulduk. Birbirine yakın duran, birbirini daha iyi anlayan ülkelerimiz arasındaki danışma ve dayanışmanın bölgesel ve küresel işbirliği yönünden önemini bu çerçevede vurgulamak istiyorum. Ortak değerlerimiz ve birikimimizi kapsamlı bir işbirliğinin yararına sunarak, ülkelerimizin ve bölgemizin istikrarını pekiştirebileceğimize inanıyoruz. Dünyanın bugün ulaştığı uygarlık düzeyinde ülkelerin konumları artık yeni araçlarla ölçülmektedir. 21. yüzyılda ülkelerin uluslararası ilişkilerdeki ağırlıkları, kalkınma düzeyleri, istikrar, huzur ve barışa katkılarıyla belirlenmektedir. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz asimetrik tehditler, aşırı akımlar ve terörizm gibi sorunlar, ancak barışın ve gönencin paylaşılmasıyla yok edilebilir" şeklinde konuştu.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Doruklar Toplantıları'na katılan ülkelerin, birbirinin deneyim ve olanaklarından yararlanarak gelişmelerini hızlandıracaklarına ve çağdaş devletler arasındaki yerini pekiştireceklerine inandıklarını bildiren Sezer, "Aynı coğrafyayı paylaşan ülkeler olarak, aramızdaki işbirliği olanaklarından en üst düzeyde yararlanmak, bizden sonraki kuşaklara iyi bir dünya bırakmakla sorumluyuz. Önümüzdeki dönemde aynı coğrafyayı paylaşan ülkelerin yöneticileri olarak bizlere düşen görev, bu coğrafyayı bir rekabet alanı olmaktan çıkararak, işbirliği ve istikrar bölgesi haline dönüştürmek için elimizden gelen çabayı göstermektir. Yönetimler olarak bizler gelip geçiciyiz. Önemli olan, halklarımız arasındaki dostluğun ve kardeşliğin sürdürülmesidir. Bu güçlü dostluk ve kardeşlik, ilişkilerimizin daha da geliştirilmesinde temel itici güç olacaktır. Bu yolda atacağımız adımlarla sonraki kuşakların geleceğine katkıda bulunabiliriz" ifadelerini kaydetti.

Sezer, konuşmasının ardından, sağlık, mutluluk, ülkelerin ve halkların barış, huzur ve gönenç dolu parlak geleceği için kadeh kaldırdı. Yemekte ayrıca, İstanbul'dan gelen vals müzik topluluğu da bir konser verdi. Türk müziğinden örnekler sunan grup, Atatürk'ün sevdiği 'Vardar Ovası' ile Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in sevdiği belirtilen 'Akdeniz Akşamları' eserlerinin yanı sıra, 'Memleketim', 'Üsküdar'a Giderken' ve 'Safalar Getirdiniz' şarkılarını seslendirdi. Grup, Kazak, Türkmen, Kırgız ve Azeri müziğinden de birer parça icra etti. Yemeğe, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Kaynak: İHA