Antalya'da nükleer karşı kampanya

Antalya'da nükleer karşı kampanya

Antalya Nükleer Karşıtı Platform, alternatif enerjilerin konuşulması, tartışılması ve nükleer enerji yerine yenilenebilir enerjinin kurulması amacıyla imza kampanyası başlattı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Antalya Tabipler Odası, ElektrikMühendisleri Odası, ÖDP, KESK ve Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) üyelerinin katılımıyla oluşturulan Antalya Nükleer Karşıtı Platform adına

Antalya'da nükleer karşı kampanya