Antalya'da İlan Reklam Vergisinin Son Ödeme Tarihi 31 Ocak

Antalya'da İlan Reklam Vergisinin Son Ödeme Tarihi 31 Ocak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mükelleflere, İlan ve Reklam Vergilerini Ocak Ayının Son Gününe Kadar Yatırmaları Gerektiğini Hatırlattı.

Antalya'da İlan Reklam Vergisinin Son Ödeme Tarihi 31 Ocak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mükelleflere, ilan ve reklam vergilerini ocak ayının son gününe kadar yatırmaları gerektiğini hatırlatarak, zamanında yatırılmayan vergi borçlarına gecikme zammı uygulanacağını bildirdi. İlan Reklam Vergisi son ödeme gününün 31 Ocak Pazartesi olduğu belirtilerek, Gelir Müdürlüğü veznesinin cumartesi günü de açık olacağı kaydedildi. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 16. Maddesi gereğince ilan ve reklam vergilerinin ocak ayı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi'ne yatırılmasının yasal zorunluluk olduğu belirtildi. Süresinde ödenmeyen vergi, harç, aidat gibi belediye gelirlerine, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereği gecikme zammı uygulanacağı vurgulandı. - ANTALYA