Antalya: Antalya'da "Biyodizel" Açıklaması

Antalya: Antalya'da "Biyodizel" Açıklaması

Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Numan Hoda, Enerji Kaynaklarının Tükenmesi, Yol Açtıkları Çevresel Sorunlar ve Enerji Fiyatlarındaki Artışın, Ülkelerin Alternatif Enerji Kaynağı Olan Biyodizele Yönelmesine Sebep Olduğunu Söyledi.

Antalya: Antalya'da

Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Numan Hoda, enerji kaynaklarının tükenmesi, yol açtıkları çevresel sorunlar ve enerji fiyatlarındaki artışın, ülkelerin alternatif enerji kaynağı olan biyodizele yönelmesine sebep olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili bilgiler veren Yard. Doç. Dr. Numan Hoda, ülkelerin enerji ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde arttığını belirterek, kullanılan enerjinin petrol, kömür ve doğalgaz gibi tükenen kaynaklardan, hidroelektrik ve nükleer kaynaklardan sağlandığını söyledi. Enerji kaynaklarının tükenmesi, yol açtıkları çevresel sorunlar ve enerji fiyatlarındaki artışın, ülkelerin alternatif enerji kaynaklarına yönelmesine sebep olduğunu kaydeden Hoda, "Bu alternatif enerji kaynaklarından bir tanesi de bitkisel ve hayvansal yağlardan üretilen biyodizeldir. Biyodizel, yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal yağların bir katalizatör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile reaksiyonu sonucunda oluşan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür. Ham bitkisel yağlar, lokanta ve yemek fabrikaları atık yağları, bozulmuş acılaşmış yağlar, mezbaha atıkları olan hayvansal yağlar biyodizele dönüştürülebilir. Dizel motorlar için biyodizel araştırılması ve kullanılması 1980'lerde başlamıştır ve kullanımı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde her yıl katlanarak artmıştır" diye konuştu.

Biyodizelin saf olarak kullanılabildiği gibi fosil dizele karıştırılarak da kullanılabildiğini vurgulayan Hoda, "Almanya ve Avusturya'da petrol istasyonlarında yüzde 2 biyodizel karıştırılmış fosil dizeli satılmaktadır. Bu oran Fransa'da yüzde 5, Çek Cumhuriyeti'nde ise yüzde 30'dur. Biyodizel üretiminde birçok teknik olmasına rağmen ucuz maliyeti nedeniyle sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit gibi bazik katalizör kullanarak alkol ve yağı esterleştirme yöntemi tercih edilmektedir. Ekonomik değerinin yanında biyodizel çevre dostu bir yakıttır" dedi.

Türkiye'deki biyodizel üretim durumunun biraz karışık olduğunu dile getiren Hoda, şöyle devam etti:

"Hükümet, biyodizelde kullanılacak olan kanola bitkisinin tohumunun üretimine kilogram başına 18 YKr verirken, üretilen biyodizele 650 YKr ÖTV istemektedir. Biyodizele bütün dünya ülkelerinde teşvik verilirken, ülkemizde ÖTV uygulanmakta. Hükümet politikası bu şekilde devam ederse ülkemizde biyodizel endüstrisi daha doğmadan ölecektir. Ayrıca Avrupa'nın ihtiyacı olan biyodizel, eski doğu bloku ülkelerinde üretilecek ve ülkemiz bir ihraç malını daha dış ülkelere kaptıracaktır."