Ansiad'ın 16. Akdeniz Toplantıları

Ansiad'ın 16. Akdeniz Toplantıları

Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği (Ansiad) Tarafından 16.'sı Düzenlenen Akdeniz Toplantıları'na Katılan Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (Tüsiad) Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Yalçındağ, "Avrupa Birliği (AB) Konusu Yeniden Hükümetin ve Kamuoyunun Gündemine Gelmelidir" Dedi.

Ansiad'ın 16. Akdeniz Toplantıları

Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANSİAD) tarafından 16.'sı düzenlenen Akdeniz Toplantıları'na katılan Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Yalçındağ, "Avrupa Birliği (AB) konusu yeniden hükümetin ve kamuoyunun gündemine gelmelidir" dedi.

Sheraton Voyager Otel'de gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Akıncı, "Demokrasi için siyasi partilerimizin varlığı yeterli değildir. Yeni Anayasa Türkiye'deki bütün sorunların kaynağı ve çaresi değildir. Ekonomide bekleyen sorunlar vardır. Bunlar Anayasa dışındadır ve Anayasa kadar önemlidir. Yüksek verimlilik yüksek büyüme hızı demektir" dedi.

Akıncı'nın konuşmasının ardından ANSİAD'a yeni üye olan iş adamlarına TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ tarafından rozet takıldı. Türkiye'deki siyasi ve ekonomik gelişmeler hakkında görüşlerini açıklayan Yalçındağ, "Önümüzdeki dönemde vergi düzenlemeleriyle ilgili çalışmaların hızlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Verimliliğimiz ve rekabet gücümüzü arttıracak reformlarla, katma değerimizi arttırabilecek ve böylece yurtiçi tasarruf birikimimizi hızlandırabileceğiz. Piyasalarda derinlik ve ürün

çeşidinin artmasıyla iç tasarrufların artması birbirini besleyen önemli bir döngü oluşturmaktadır. Halka açılmanın teşvik edilmesi gibi konularda önemli adımlar atılmalıdır. Burada vurgulanması gereken önemli bir nokta yeni yatırımların sadece gelişmiş bölgelerde yapılacak olması minimuma indirilecektir. Bölgesel farklılıkların azaltılması Türkiye'nin bu alandaki yaklaşımlarını topyekün değiştirilmesiyle mümkün olmaktadır. Bölgesel politikanın yerel düzeyde yaşanan sorunların saptanıp ortadan

kaldırılması üzerine inşa edilmesi gerekmektedir. TÜSİAD olarak kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye önceliklerimizden biri olarak belirledik. Piyasa ekonomisinin hukuki ve kurumsal altyapısındaki boşluklardan istifade ederek ortaya çıkan kayıt dışı ekonomiler ülkemizin büyüme potansiyeli üzerine set çekmektedir" dedi.

AB konusunun hükümetin ve kamuoyunun yeniden gündemine yerleşmesi gerektiğini belirten Yalçındağ, "Son 5 yılda yakaladığımız yüzde 7.5 büyümemizi devam ettirmemiz gerekir. Türkiye, 2014 yılına kadar yüzde 7.5 seviyesinde bir yıllık ortalama büyüme çizgisi yakalayarak, satın alma gücü paritesine göre AB ortalamasının yaklaşık yarısına denk gelen 13 bin dolarlık kişi başı milli geliri yakalayabilir. İstikrarlı büyümeye devam eden, kişi başı alım gücü artan Türkiye, yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli

fırsatlar sunabilecektir. AB yolunda ilerleyen böyle bir Türkiye, küresel sermaye için en çekici ülkelerden birisi olacaktır. Müzakere sürecimizin sağlıklı işleyebilmesi için önümüzde kasım ayındaki AB komisyonu ilerleme raporu gibi önemli bir tarih var. İkinci önemli konu ise vakıflar yasasıdır. Geçen yıl Meclis'ten geçen ancak vetoyla geri dönen Vakıflar Yasası'nın ilerleme raporu öncesinde yeniden ele alınması olumlu olacaktır. Türkiye her konuda karşısına çıkan sorunlara yapısal çözüm üretmesi gereken

bir döneme girmiştir. Zamanın iyi kullanılıp makro ekonomik istikrarın pekiştirilmesi için azami bir çaba gösterilmelidir. Makro ekonomik yapısı güçlü ülkeler küresel risklere karşı daha dirençli olurlar. Önümüze bizi disipline gedecek hedefler koyarak başladığımız reform hareketlerini tamamlamalıyız" diye konuştu.

Toplantı basına kapalı yapılan soru cevap bölümüyle sona erdi.

(SE-ÖZ-Y)

Kaynak: İHA