Ankara: Yunanistan'ın 'Gagavuz Türkleri'nin Rum Olduğu' İddiasına Tepki
Haberler » Güncel » Haber

Ankara: Yunanistan'ın 'Gagavuz Türkleri'nin Rum Olduğu' İddiasına Tepki

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Raporda Gagavuz Türkleri'nin Rum Olduğunun İddia Edilmesine Tepki Gösteren Hukukun Egemenliği Derneği Genel Başkanı Av. Erdem Akyüz, "Gagavuz Türkleri Halis Türk Soyundan Gelen Bir Millet Olduğu Gibi, Yunanlılar da Köken Olarak Türk Irkına Dayanan Melez Bir Irktır" Dedi.

Ankara: Yunanistan'ın 'Gagavuz Türkleri'nin Rum Olduğu' İddiasına Tepki

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda Gagavuz Türkleri'nin Rum olduğunun iddia edilmesine tepki gösteren Hukukun Egemenliği Derneği Genel Başkanı Av. Erdem Akyüz, "Gagavuz Türkleri halis Türk soyundan gelen bir millet olduğu gibi, Yunanlılar da köken olarak Türk ırkına dayanan melez bir ırktır" dedi.

Av. Akyüz, yaptığı açıklamada, Kafkasya'da bulunan Gagavuz Türkleri'nin bir kısmının, Türk olmalarına rağmen 'Ortodoks' mezhebine tabi olduklarını belirterek, bu din ayrımını kullanmak isteyen Yunanistan'ın, Gagavuz Türkleri'ni de azınlık olarak kabul ettirmek istediğini kaydetti. Türkiye'yi bölmeyi iş-güç edinen AB ülkelerinin şimdi de bu ısmarlama azınlığın peşine düştüğünü ifade eden Akyüz, Yunanistan'ın Türkiye'de olmayan azınlıkları üreten AB'ye bu yolda baskı yaptığını ileri sürdü. Akyüz, "Oysa Gagavuz Türkleri halis Türk soyundan gelen bir millet olduğu gibi, Yunanlılar da köken olarak Türk ırkına dayanmakta olan bir melez ırktır. Türk komutanı İskender zamanından beri ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun bir vilayeti olarak yaşadıkları asırlar boyunca Türk atalarına dayanan bir melez ırkı oluşturmuşlardır" iddiasında bulundu.

Türkiye'de iki tane "Patrikhane" bulunduğunu hatırlatan Akyüz, bunlardan birisinin Atatürk tarafından Ortodoks olan Gagavuz Türkleri için kurulan "Türk Ortodoks Patrikhanesi", diğerinin ise "Rum Ortodoks Patrikhanesi" olduğunu söyledi. Akyüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki tek yasal patrikhane Türk Ortodoks Patrikhanesi'dir. Bütün Ortodoksların tek ve yasal temsilcisidir. Bu patrikhanenin kurucusu ve ilk temsilcisi Papa Eftim'dir. Papa Eftim, 1923 yılında ilk Meclis'in önünde ve Atatürk'ün huzurunda şu konuşmayı yapmıştır: 'Bazı Türk gazetecileri beni Türk dostu Papa Eftim diye tanıtmak istediler. Kendilerine bunun yanlışlığını birçok defa izaha çalıştım. Bir yabancı Türk dostu olabilir. Fakat benim gibi halis bir Türk'ün, bir yabancı gibi Türk dostu gösterilmesinden incinmemek elde değildir. Ben Türk dostu Eftim değil, Türk oğlu Türk Eftim'im. Biz Hıristiyan Türkler de, bütün milletimizle beraber milli istiklalimize kavuştuk ve şimdi övünüyoruz. Ne Mutlu Türküm diyene.' Papa Eftim Meclis'teki sözlerini şöyle bitirmiştir: 'Yaşasın muzaffer Türk Ordusu ve Türk Milleti.' Diğer patrikhane ise, yalnızca Yunanlılar'a hitap eden 'Rum Ortodoks Patrikhanesi'dir. İstanbul'un Fener semtinde bulunan bu patrikhane için, Atatürk 20 Ocak 1923 tarihinde Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'ne şu beyanatı vermiştir: 'Bir fesat ve hıyanet ocağı olan ve memleketimize nifak tohumları eken, uyuşmazlıklar yaratan, Hıristiyan hemşehrilerimizin huzur ve refahı için de uğursuzluğa ve felakete sebep olan Rum Patrikhanesi'ni artık topraklarımız üzerinde bırakamayız. Bu tehlikeli kuruluşu memleketimizde muhafaza etmek için ne gibi vesile ve sebepler gösterilebilir. Türkiye'nin, Rum Patrikhanesi için arazi üzerinde sığınılacak yer göstermeye ne mecburiyeti var? Bu fesat ocağının hakiki yeri Yunanistan değil midir? Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından idare edilmekte olan yeni Türkiye, Babı-alilin yönetimindeki eski Osmanlı İmparatorluğu değildir. Yeni Türkiye şeref ve onurunun, kudret ve kuvvetinin bilincinde ve haklarını korumak için varlığını tehlikeye atmaya hazır ve amadedir."

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 3 Ocak 1923 günlü yapılan gizli oturumunda, 'Rum Patrikhanesi'nin kayıtsız şartsız milli sınırlar dışına çıkarılması' kararını alındığını belirten Akyüz, halen yürürlükte olan bu Meclis kararının uygulanmasının Anayasal bir zorunluluk olduğunu kaydetti. Akyüz, "Tarihin pek fazla bilinmeyen bu yönlerini açığa çıkarmak zarureti vardır. AB ülkelerinin ve Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen Katolik cemaati lideri Vatikan temsilcisi papanın da bu gerçekleri bilerek hareket etmesi gerekir" şeklinde konuştu.