Ankara: Yabancı Doktor Tasarısı Meclis'te

Ankara: Yabancı Doktor Tasarısı Meclis'te

Ankara: Yabancı Doktor Tasarısı Meclis'te
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hükümet, yabancı doktorların da Türkiye'de çalışabilmesine olanak sağlayan yasa tasarısını TBMM'ye sundu. Tasarıyla 2007'den itibaren doktorlara zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılması, radyoloji uzmanlarının çalışma saatlerinin düşürülmesi ve askeri hastane başhekimlerinin serbest muayenehane açabilmesi konuları düzenleniyor.

Hükümet, yabancı doktorların da Türkiye'de çalışabilmesine olanak sağlayan yasa tasarısını TBMM'ye sundu. Tasarıyla 2007'den itibaren doktorlara zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılması, radyoloji uzmanlarının çalışma saatlerinin düşürülmesi ve askeri hastane başhekimlerinin serbest muayenehane açabilmesi konuları düzenleniyor.

"Sağlık Hizmetleri Temel Yasası, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Yasa ile Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Yasada Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarı" TBMM'ye sunuldu. Toplam 9 maddeden oluşan tasarıyla en önemli düzenleme yabancı doktorların artık Türkiye'de çalışabilmesine olanak sağlanmasıyla gerçekleştirilecek. Tasarının gerekçesinde yabancı doktor ihtiyacı, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Türkiye'nin doktor sayısı bakımından Avrupa bölgesi içinde 52 ülke içerisinde son sırada bulunmasıyla açıklandı. Gerekçede ayrıca, "Tıp fakültelerinin bugünkü kapasitesiyle ülkemizdeki tabip açığının kapatılması ve Avrupa ortalamasına ulaşılması da mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan, ülkemiz sağlık hizmetlerine ve tıp bilimine katkı sağlayacak yabancı tabiplerin ülkemizde sağlık hizmeti verebilmeleri de mer'i mevzuatımıza göre mümkün değildir. Ülkemizdeki hekim sayısının artmasına katkı sağlamak, başarılı yabancı tabiplerin ülkemizde çalışmalarının önündeki engelleri kaldırmak ve Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde kişi ve hizmetlerin serbest dolaşımı önündeki engellerin kaldırılması amacına uygun olarak, Türkiye'de tababet icra edebilmek için Türk olmak şartının kaldırılması gerekmektedir" denildi.

Tasarıyla doktorların, 1 Ocak 2007'den itibaren "zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası" yaptırması da zorunlu kılınıyor. "Tıbbi kötü uygulama" nedeniyle zarar gören bir hasta veya vefat halinde yakınlarına ödenecek tazminat için getirilen bu uygulamada, serbest çalışan doktorlar kendileri, resmi veya özel kurumda çalışan doktorlar içinse kurumları sigorta yaptıracak.

Resmi kurumda çalışan doktorların sigorta primlerinin yarısı döner sermaye gelirinden ödenmek koşuluyla kurum tarafından, diğer yarısı da doktorun döner sermayeden alacağı parayla ödenecek. Resmi kurumda çalışan doktorun, bu sigortası hastane dışındaki muayene ve operasyonlarını ise kapsamayacak. Özel sektördeki işverenler hiçbir gerekçe ve isimle sigorta primlerini yanlarında çalıştırdıkları doktorların maaşlarından kesemeyecek, bu yönde sözleşme düzenleyemeyecek. Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmayan doktorlara ve işverenlere, ödenmesi gereken pirimin beş katı ceza kesilecek. Kamu kurum ve kuruluşunun amiri, sigorta yaptırılmaması nedeniyle doğan zarardan sorumlu tutulacak. "Tıbbi hizmetlerden kaynaklanan her türlü tazminat taleplerinin karşılanması" amacıyla getirilen sigorta için prim ve teminat kapsamı bakımından en iyi taahhüdün alınacağı ihale düzenlenecek. Sağlık Bakanlığı bir veya birden fazla sigorta şirketini bu konuda yıllık olarak yetkili kılacak.

Radyasyona maruz kalan doktor ve tıbbi personelin günlük çalışma limitlerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla ilgili yasada değişiklik öngörülen tasarıyla, "İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerlerle bu iş veya işlemlerde çalışan personelin, tıbben kabul gören radyasyon dozu limitleri içinde çalıştırılması"nın sağlanması da öngörülüyor. Radyasyon dozu limitlerinin AB kriterlerine çekilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın yönetmelik hazırlaması da öngörülüyor. 1939'dan kalan bir yasa uyarınca halen bu personelin fiilen 5 saat çalışması gerekiyor, ancak bu kural özel sektörde halen pratiğe konulamamış durumda.

Türkiye'de anestezi uzmanı sayısı yetersiz olduğu ve yeni TCK'dan sonra ameliyatlarda anestezi teknisyenlerinin daha etkin kullanımında çekinceler yaşandığı için bu yönde de tasarıyla bir düzenleme yapılacak. Buna göre, anestezi teknisyenlerine, "Anestezi uzmanı veya bunun bulunmadığı hallerde ameliyatı yapan ilgili uzmanın gözetiminde ve direktiflerine uygun olarak anestezi iş ve işlemlerini yapma" yetkisi tanınacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

title