Ankara: Turistik Turlara Katılanlar Sigortalanacak

Ankara: Turistik Turlara Katılanlar Sigortalanacak

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acenteleri Kanunu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklikler Öngören Kanun Teklifi Alt Komisyona Havale Edildi.

Ankara: Turistik Turlara Katılanlar Sigortalanacak

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acenteleri Kanunu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun teklifi alt komisyona havale edildi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy ise 34 yıllık bir yasayla sektörde Avrupalı şirketlerle rekabet etmeye çalıştıklarını, yurt dışından gelen turistlerin sigorta olduğunu, ama iç turizme yönelik böyle bir düzenlemenin bulunmadığını kaydetti. Avrupa'dan gelen Alman'ın sigortalı olduğunu, ancak Türkiye'deki insanların bu haktan yararlanamadığını belirten Ulusoy, ''Sigortayla ilgili bir düzenleme yapılmadığı takdirde bizim Avrupa ile rekabet etme şansımız yok'' dedi. Tüketicilerden TÜRSAB'a ''kamyon dolusu şikayet'' geldiğini dile getiren Ulusoy, ''Sigortanın maliyeti kişi başı yaklaşık 7.5 YTL. Eğer sigorta işini yasalaştırırsak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na kamyon dolusu dosya göndermekten kurtulacağız'' diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Mustafa İsen ise Seyahat Acenteleri Kanunu'nda 1972 yılından bu yana ilk defa bir düzenleme yapıldığını vurgulayarak, kanun ile zorunlu sigorta uygulamasının getirildiğini anlattı. İsen, Türk turizminin önündeki en büyük engellerden birinin de hanutçuluk (turiste zorla alışveriş yaptırma) olduğunu dile getirerek, bununla mücadele için tasarıya bir madde eklemek istediklerini söyledi. Eklenecek maddeyle zorla hanutçuluk yapanlara 3 aydan 6 aya kadar hapis, bin güne kadar para cezası getirilmesi hedefleniyor. AK Parti ve CHP'li komisyon üyelerinin de mutabakatıyla tasarı alt komisyona havale edildi. Kanun tasarısıyla Türkiye'ye giriş işlemini tamamlamış Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçları, Türk karasuları ve limanları arasında serbestçe dolaşabilecek. Özel veya ticari Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçları, Türkiye'ye giriş ve çıkış işlemlerini tek bir hudut kapısında yaptırdıktan sonra Türk karasuları ve limanları arasında serbestçe dolaşabilecek.Yabancı bayraklı veya yabancıların kullandıkları deniz turizmi araçları, Bakanlar Kurulu'nca, Genelkurmay Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak tespit ve ilan edilen seyir haritalarına işlenmiş yasak bölgeler dışında kalan kıyı ve koylara gezi amacıyla yanaşabilecek ve demirleyebilecek.

"MÜŞTERİ, SİGORTA KAPSAMINDAKİ ZARARINI DOĞRUDAN SİGORTA ŞİRKETİNDEN TALEP EDEBİLECEK"

Kruvaziyer gemilerde casino varsa, Türk karasularında seyir esnasında kapalı tutulmasına ilişkin gerekli tedbirler ilgili idarelerce alınacak. Yabancı bayraklı deniz turizmi araçları, gezi, bakım, onarım, kızaklama veya kışlamak amacıyla Türkiye'de 5 yıla kadar kalabilecek, bu süre Bakanlıkça 5 yıl daha uzatılabilecek. Türk ve yabancı bayraklı yatlar, gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilebilecek. Turizm yatırımı veya işletmesi belgesi; yatırım belgesi süresi sona ermesine rağmen yatırımın tamamlanmaması veya turizm işletmesi belgesi alınamaması, tesisin belgelendirilebilecek işletme türleri dışında faaliyet göstermesi veya turizm işletmesi faaliyetine son verilmesi, tesisin belgeli olarak faaliyet göstermesinin ülke turizmi açısından sakınca yaratması durumlarında iptal edilecek.

Müşterilere, seyahat acenteleri tarafından zorunlu sigorta yaptırılacak. Müşterilerin seyahat acenteleriyle yaptıkları sözleşmeler doğrultusunda karşılaşacakları zararlar, sigorta tarafından karşılanacak. Müşteri, sigorta kapsamındaki zararını doğrudan sigorta şirketinden talep edebilecek. İlgili branşta ruhsatı bulunan sigorta şirketlerinin paket tur sigortası yapmaları zorunlu olacak. Seyahat acenteleri ve sigorta şirketleri, sigorta sözleşmelerini imzaladıkları andan itibaren 5 iş günü içinde Bakanlığa bildirecek ve sözleşmenin bir örneğini gönderecekler. Sigorta primlerini Hazine Müsteşarlığı belirleyecek. Tur veya sadece tek bir otelde konaklamayı ve konaklanacak otele ulaşımı içerenler hariç olmak üzere, paket tur kapsamında, paket tur veya tur başına 60 kişiye kadar en az bir rehber bulundurulacak. Turistlere, rehberler dışında herhangi bir kimse aracılığıyla Türkiye'nin tarihi, doğası, kültürü ve turizmiyle ilgili rehberlik faaliyeti niteliğinde bilgi verilmeyecek.