Ankara: Tohumculuk Kanunu Tasarısı

Ankara: Tohumculuk Kanunu Tasarısı

Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker, Türkiye'nin Tohumculukta 20 Yıl Geriye Gittiğini Belirterek, Tohumculuk Kanunu Tasarısı'yla Türk Tarımının İleriye Gideceğini Belirtti. Bakan Eker, Kanunda Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (Gdo) ile İlgili Hiçbir Hususun Yer Almadığını Belirtti.

Ankara: Tohumculuk Kanunu Tasarısı

Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker, Türkiye'nin tohumculukta 20 yıl geriye gittiğini belirterek, Tohumculuk Kanunu Tasarısı'yla Türk tarımının ileriye gideceğini belirtti. Bakan Eker, kanunda Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ile ilgili hiçbir hususun yer almadığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda, AB uyumu için 9. paket içinde yer alan Tohumculuk Kanunu Tasarısı görüşülüyor. Tasarı üzerinde eleştiri ve soruları cevaplandıran Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker, 1963 yılında 308 sayılı kanunla Türk tohumculuğunun belirlendiğini belirterek, o günden bu yana dünyada 'yeşil devrim' olarak nitelendirilen bir sürecin yaşandığını, ardından 80'li yıllarda biyoteknoloji, 2000'li yıllarda da klonlama doku kültürü gibi tekniklerle üretimler yapıldığını ifade etti.

Türkiye'nin geldiği noktada durumunu gözden geçirmesi gerektiğini kaydeden Bakan Eker, 1984 yılında tohum ithalatı serbestçe yapılırken iki kanun çıkarılmış olsaydı Türkiye'nin bugün tohumculuk alanında çok fraklı bir noktada olacağını savundu. Bakan Eker, bunlardan birinin tohumculuktaki bitki ıslahı hakları (tohumculukta patent kanunu), ikincisinin ise tohumculuk kanunu tasarısı olduğunu ifade etti. Eker, "Bu ikisini 20 yıl geciktirmekle tohumculuk alanında en az 20 yıl kaybettik. Bunun karşılığı şudur: Bugün Türkiye 74-75 milyon dolarlık tohum ithalatı yapmakta, buna karşılık 27, 28 milyon dolarlık da ihracat yapmaktadır" dedi. Bakan Eker, bu kanunla Türkiye'deki tarımsal üretimin artacağını ifade etti. 2005 yılında TİGEM'in 170 bin ton tohum üretimi gerçekleştirdiğini belirten Eker, "Bunun, genetiği değiştirilmiş bir şeyle ilgisi yoktur" dedi. Bakan, açıklamalarında tasarıyla getirilen yenilikleri sıralarken, "Türkiye dünyada endemik bitki türü sayısı bakımından en zengin ülkelerden bir tanesidir. 3 binin üzerindeki bitki türü endemiktir. Başka yerde yok. Buraya mahsus. Ama mevcut kanunla herhangi bir koruma olmadığı için bunlar bizim coğrafyamıza tescil ettirilmediği için bir şekilde Türkiye'den alınıp başka bir yere götürüldüğünde bunlar bizim olmaktan çıkar. Bu kanun, çeşitlerin kayıt altına alınması mecburiyetini getiriyor. Türkiye'deki endemik bitkilerin tamamı kayıt altına alınacak" şeklinde konuştu. Bakan Eker'in açıklamalarına göre, tohumculuk tasarısıyla getirilen yeniliklerin bazıları şöyle:

- Ürünler birbirinden ayrılıyor, tohum güven altına alınıyor ve ürünle karışma olmuyor.

- Tescil edilmeyen çeşitlerin ticareti yasaklanıyor. Sadece kayıt altına alınan tohumlukların ticaretine izin verilerek, haksız rekabetin önüne geçiliyor.

- Tohumluk üretimi, satışı, dağıtımı ve diğer faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişiler kayıt altına alınıyor. Tohumculuk sektörü yeniden yapılandırılıyor. Türkiye Tohumcular Birliği kuruluyor.

- Kusurlu tohum üreten, satan, dağıtan ve ithal eden gerçek ve tüzel kişilere zararı tazmin etme yükümlülüğü getiriliyor.

- Uzlaştırma müessesesi getiriliyor.

Bakan Eker, konuşmasının son bölümünde, "Türkiye tarımı için gerekli bir tasarıdır. Türkiye tarımını geriye değil ileriye götürecek, dünya ile rekabet edebilecek hale getirecek bir tasarıdır" ifadelerini kullandı. Genel Kurul'da Tohumculuk Kanunu Tasarısı görüşmeleri sürüyor.

Kaynak: İHA