Ankara: TOBB'dan Kobi'lere Destek

Ankara: TOBB'dan Kobi'lere Destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Evsahipliğinde, 13-14 Aralık 2006 Tarihleri Arasında İstanbul'da 4. Kobi Zirvesi Düzenlenecek.

Ankara: TOBB'dan Kobi'lere Destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) evsahipliğinde, 13-14 Aralık 2006 tarihleri arasında İstanbul'da 4. KOBİ Zirvesi düzenlenecek.

Konuyla ilgili TOBB tarafından yapılan yazılı açıklamada, 13-14 Aralık 2006 tarihlerinde İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek KOBİ Zirve'sinde, AB sürecine uyumda ve kalıcı büyümede başarıyı yakalamaları için KOBİ'lerin yapması gerekenler derinlemesine irdelenecek, üretim ve ticaretin tüm alanlarında yaşanılan sorunlara çözüm bulunacak. TOBB, TOSYÖV, KOSGEB, Rekabet Kurumu ve Türk Patent Enstitüsü işbirliğiyle yapılacak 4. KOBİ Zirvesi'nin ana teması ise, "KOBİ'lerin sürdürülebilir rekabet gücü ve inovasyon" olacak.

Zirvede, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, MPM, İGEME gibi kamu kurumları, Üniversiteler, TAYSAD, BEYSAD, OSD, gibi sektörel kuruluşlar ve OSB'ler, KSS'ler, Teknoparklar, Serbest Bölgeler, Sanayi ve Ticaret Odaları, SİAD'lar ve MÜSİAD, TÜRSAB, TESK, KALDER, KOSİD, TBD, TBV, İKV gibi sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla KOBİ'lerin bir araya getirilerek, etkileşimli geniş bir katılımın olmasının sağlanması hedefleniyor.

148 konuşmacının yer alacağı Zirvede konu başlıkları ise şöyle: "KOBİ Finansmanı I, Girişimcilik ve Kurumsallaşma, KOBİ'ler, Ar-Ge ve Yenilikçilik (Inovasyon), KOBİ Finansmanı II, KOBİ'lere Yönelik Danışmanlık Hizmetleri, Küresel Rekabet ve İhracat, KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekleri, Sanayi Yerleşkeleri, Üniversite - Sanayi İşbirliğinin Rekabet Gücüne Etkileri, Türkiye'deki AB Destekli KOBİ Programları, Yan Sanayi - Ana Sanayi İlişkisi, Kalite Standartları, KOBİ'ler ve Rekabet Politikası, KOBİ'ler ve Bilişim, KOBİ'ler ve Medya, KOBİ'ler ve Sınai Mülkiyet Hakları, Yabancı Sermaye ve KOBİ'ler, KOBİ'ler Sağlık ve Sosyal Standartlar, Çevre ve Enerji."

Ayrıca zirveyle ilgili yarın saat 10.00'da, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Develi tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.