Ankara: Sağlık Bakanlığı'ndan 'İlaç' Açıklaması

Ankara: Sağlık Bakanlığı'ndan 'İlaç' Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, 35 İlacın Geri Ödeme Listesinden Çıkarılması ve 99 İlacın Eklenmesi ile İlgili Çıkan Haberler Üzerine Ruhsat ve Satış İzni Almış Olan İlaçların Halkın Sağlığına Sunulması ve Üretiminin Sona Ermesi Nedeniyle Piyasada Olmayan İlaçların Sosyal Güvenlik Ödeme Sistemi'nden Çıkarılmasının, Aynı Etken Maddeli İlaçların Paralel Eşit Uygulamaya Tabi Tutulması Gerekliliğinden Dolayı Gerçekleştirilmiş Bir Uygulama Olduğunu Bildirdi.

Ankara: Sağlık Bakanlığı'ndan 'İlaç' Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, 35 ilacın geri ödeme listesinden çıkarılması ve 99 ilacın eklenmesi ile ilgili çıkan haberler üzerine ruhsat ve satış izni almış olan ilaçların halkın sağlığına sunulması ve üretiminin sona ermesi nedeniyle piyasada olmayan ilaçların Sosyal Güvenlik Ödeme Sistemi'nden çıkarılmasının, aynı etken maddeli ilaçların paralel eşit uygulamaya tabi tutulması gerekliliğinden dolayı gerçekleştirilmiş bir uygulama olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'Neupogen' adlı ilacın bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumları tarafından karşılanmayacak olmasının üniversiteler ve eğitim hastanelerinin profesör ve doçentlerinden oluşan Beşeri Tıbbi Ürün Ruhsatlandırma Ana Komisyonu'nun hiçbir ekonomik kaygı güdülmeden bilimsel kararlar doğrultusunda uygulamaya konulduğu belirtildi. Beşeri Tıbbi Ürün Ruhsatlandırma Ana Komisyonu'nun kararında, "Neupogen adlı ürünün kullanıldığı tüm klinik endikasyonlarda ülkemizde mevcut bulunan diğer preparat, Neupogen'in yerine kullanılabilir, aynı hastalıklarda aynı tedaviyi tam olarak sağlar ve bilimsel yönden bir sorun çıkmaz" ifadeleri yer aldı. Bilimsel komisyonun daha önce onay almış, aynı tedaviyi yapan preparatların da piyasa sürülebilir olduğu belirtilen açıklamada, yine obezite ilaçlarıyla ilgili geçen zaman içinde yapılan müracatların ve gelişmelerin Endokrin ve Metabolik Hastalıklar Bilim Komisyonu'nca incelenmesi sonucunda bu ilaçların morbid obez olarak nitelenen vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalara 2005 yılındaki Bütçe Uygulama Talimatı'ndaki şekli ile ödenmesinin uygun bulunduğu kaydedildi.

Daha önce Sosyal Güvenlik Kurumları ödemesinden çıkarılan veya ödemeye alınan ilaçların gözden geçirildiği eşitlik ve paralellik ilkelerine göre piyasada üretilip üretilmemelerine göre her zaman yapılan düzenlemelerin uygulanmaya devam edildiği belirtildi.