Ankara- Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Koordinasyon Merkezinde Konuştu

Ankara- Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Koordinasyon Merkezinde Konuştu

(Tür: Ankara)

(Tür: Ankara)

Ankara- Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Koordinasyon Merkezinde Konuştu
Kaynak: DHA