Ankara, liman baskısını engelleyip yine öne geçmek istiyor

Ankara, liman baskısını engelleyip yine öne geçmek istiyor

Eylem planı, 30 Mayıs 2005 tarihinde Türkiye’nin BM’ye sunduğu önerinin genişletilmiş, somutlaştırılmış ve takvime bağlanmış bir hali.

Ankara, liman baskısını engelleyip yine öne geçmek istiyor