Ankara: Korsanla Mücadelede Ödül Sistemi

Ankara: Korsanla Mücadelede Ödül Sistemi

Hükümet; Korsanla Mücadelede İkramiye Sisteminin Getirilmesi, Seyahat Acentalarının Yol Açtığı Mağduriyetleri Giderme, Kruvaziyer Gemilere Kolaylık, Özel Tiyatro ve Film Yapımına Desteğin Artırılması Gibi Konuların Yanısıra AB Süreci Nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 18 Müşavir Alınmasını İçeren Yasa Tasarısını Meclis'e Sundu.

Ankara: Korsanla Mücadelede Ödül Sistemi

Hükümet; korsanla mücadelede ikramiye sisteminin getirilmesi, seyahat acentalarının yol açtığı mağduriyetleri giderme, kruvaziyer gemilere kolaylık, özel tiyatro ve film yapımına desteğin artırılması gibi konuların yanısıra AB süreci nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 18 müşavir alınmasını içeren yasa tasarısını Meclis'e sundu.

28 maddelik "Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları Ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu İle Turizmi Teşvik Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" önemli düzenlemeler içeriyor. Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na aykırı biçimde üretilen materyallerin yakalama işlemine fiilen katılan, önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olan denetim komisyonu başkan ve üyelerinden kamu görevlisi olanlara artık ikramiye ödenecek. Denetim komisyonu başkan ve üyelerine verilebilecek ikramiyenin toplam tutarı 2.237 YTL'yi geçemeyecek. Komisyon üyeleri, bu parayı aralarında paylaşacak. Ancak 1 kişiye yıl boyunca ödenecek toplam ikramiye tutarının toplamı da 1.789 YTL'den fazla olamayacak. Seyahat acentalarının, başka birliğe üye olsa bile Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine de üye olması gerekecek. Acentalar; tur veya sadece tek bir otelde konaklamayı ve konaklanacak otele ulaşımı içerenler hariç olmak üzere, paket tur kapsamında, paket tur veya tur başına 60 kişiye kadar en az bir rehber bulunduracak. Tek araç kapasitesi 60 kişiyi aşan araçlarda ayrıca bir rehber olacak. Turistlere, 'rehberler dışında herhangi bir kimse vasıtasıyla Türkiye'nin tarihi, doğası, kültürü ve turizmi ile ilgili rehberlik faaliyeti niteliğinde bilgi vermek' de yasaklanacak. Korsan rehberlik yapanlarla izin almaksızın seyahat acentasının işlevini yerine getirenlere de 3-6 ay arası hapis cezasıyla biner güne kadar idari para cezası verilecek. Seyahat acentalarının 'Müşteriyi aldatıcı, kamu güvenini sarsıcı ve ülke turizmini baltalayıcı davranışlarda bulunmaması' da gerekecek.

Seyahat acentalarının müşterilerini 'taahhüt edilen hizmetlerin acentanın iflası da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesi nedeniyle doğacak zarara karşılık olmak üzere paket tur bedeli kadar, müşterinin kaza ve hastalık halinde ülkesine dönüş masraflarını karşılayacak miktarda paket tur bedeli kadar, her türlü kazadan doğan zararını paket tur bedeli kadar, tedavi masraflarının ise tamamını karşılayacak şekilde sigorta ettirmeleri' zorunlu olacak. Bu durumlarda müşteri, sigorta kapsamındaki zararını doğrudan sigorta şirketinden talep edebilecek. İlgili branşta ruhsatı bulunan sigorta şirketlerinin paket tur sigortası yapmaları zorunlu olacak.

Seyahat acentalarına verilen idari para cezaları da 1.000-2.000 YTL seviyesine çekilirken, zorunlu sigortanın yaptırılmaması veya 1 yıl içinde 5 kez idari para cezasını gerektiren fililerinin saptanması hallerindeyse işletme belgelerinin iptali gündeme gelecek. Halen kişiler üzerine kurulu seyahat acentaları da 2 yıl içerisinde tüzel kişilere devredilebilecek.

Tasarıyla, TURSAB'ın gelirlerini artırmak, üyelerine daha iyi hizmet verilebilmesini ve sivil toplum örgütü olarak ülke turizmine katkıda bulunulmasını sağlamak için şirket kurması, taşınmaz alım-satımı, sınırlı ayni hak tesisi gibi yetkilere sahip olmasını sağlayacak değişiklikler de yapılacak. TURSAB'a üyelik ücreti de 20 bin YTL'ye çıkartıldı.

Yatlar ve yat limanları dışında kruvaziyer gemilerle "dalabilir deniz araçları" da turizmi teşvik yasası kapsamına alınırken, bu gemilere de aynen yatlarda olduğu gibi Türkiye'de "kışlama" olanağı tanındı. Öte yandan Türk karasularında Türk bayrağı çeken yabancı yatların gittikleri her limanda ayrıca bürokratik işlem yaptırmalarını önlemek için kimi kolaylıklar getirildi. Buna göre bu deniz araçları sadece giriş limanında işlem yaptıracak.

Ayrıca tasarıyla, Türk karasularında seyir esnasında kruvaziyer gemilerdeki gazinoların 'kapalı tutulmasına ilişkin gerekli tedbirlerin ilgili idarelerce alınması' hükmünün getirilmesi de dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görevleri arasına, 'yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için kurulan dernekler ve aynı amaçlarla Türk Medeni Kanunu'na göre kurulan vakıflar dışındaki dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunmak' da eklenecek. Bakanlar Kurulu kararıyla çıkartılan ve 17 Temmuz'da yürürlüğe konulan yönetmelik uyarınca özel tiyatrolara yardımda bulunulamadığı gerekçesiyle yasada böyle bir değişiklik öngörülmesi dikkat çekti. Bu değişiklikle tiyatroların yanısıra sivi toplum örgütlerine ve yerel yönetimlere de yardımda bulunabilecek.

Bu arada, Kültür Bakanlığı'na tarama sürecindeki eksikliği gidermek amacıyla 18 müşavir alınması da tasarıyla mümkün olacak.

Tasarıda ayrıca sinema filmlerinin desteklenmesini kolaylaştırılacak hükümler de bulunuyor. Buna göre, yapımların takvim yılı içerisinde bitirilmesi, yapımın kar etmemesi halinde desteğin tamamının geri alınması ve yönetmenine 3 yıl, yapımcısına ise süresiz destekleme yasağı getirilmesinden vazgeçilirken, bunun yerine sadece yapımı kar etmeyen yapımcıların 3 yıl süreyle desteklenmemesi uygulaması getirilecek. Filmin aynı yıl bitmemesi durumunda ödeneği artık ertesi yıla aktarılabilecek.

Kaynak: İHA