Ankara: Hazine'nin Kamu Borç Yönetimi Raporu

Hazine, 2006 Nisan - 2007 Mart dönemine ilişkin merkezi yönetim iç borç geri ödemelerinin 129.7 milyar YTL olarak öngörüldüğünü bildirdi.

Ankara: Hazine'nin Kamu Borç Yönetimi Raporu

Hazine, 2006 Nisan - 2007 Mart dönemine ilişkin merkezi yönetim iç borç geri ödemelerinin 129.7 milyar YTL olarak öngörüldüğünü bildirdi.

Hazine'nin yayınladığı 'Kamu Borç Yönetimi Raporu'na göre, söz konusu tutar, 95.2 milyar YTL'lik anapara ve 34.5 milyar YTL'lik faiz ödemesinden oluşuyor. Ödeme planının mayıs ayı itibarıyla mevcut borç stoku üzerinden hazırlanmış olup faiz ve döviz kuru gerçekleşmeleri ile yapılacak yeni borçlanmalara bağlı olarak değişebileceği belirtildi. Kesinleşmiş iç borç ödemelerinin döviz faiz yapısı incelendiğinde, toplam içinde YTL cinsinden senetlerin itfa payının yüzde 90.7 (117.7 milyar YTL), döviz cinsi ve dövize endeksli senetlerin itfa payı ise yüzde 9.3 (12 milyar YTL) olduğu görüldü.

Mart 2006 sonu itibarıyla, Nisan 2006-Mart 2007 döneminde, 18.7 milyar YTL'si (13.6 milyar ABD Doları) anapara, 7.3 milyar YTL'si (5.2 milyar ABD Doları) faiz, genel gider ve iskonto ödemeleri olmak üzere toplam 26.0 milyar YTL (18.8 milyar ABD Doları) dış borç geri ödemesi yapılması öngörülüyor. Bu dönemdeki dış borç servisinin 17.9 milyar YTL'lik (13.0 milyar ABD Doları) kısmı kredi, 8.1 milyar YTL'lik (5.8 milyar ABD Doları) kısmı ise tahvil geri ödemesi olarak planlanıyor.

2007-2011 yılları arasında merkezi yönetim dış borç geri ödemeleri kapsamında toplam 45.2 milyar ABD Doları tutarında borç servisi yapılacağı öngörülüyor. Bu ödemelerin yüzde 70'i (31.6 milyar ABD Doları) anapara ve yüzde 30'u (13.6 milyar ABD Doları) faiz ödemelerinden oluşuyor. Aynı dönem içerisinde, toplam ödemelerin yüzde 47'si (21 milyar ABD Doları) kredilerden, yüzde 53'ü (24.2 milyar ABD Doları) ise tahvillerden kaynaklanıyor.

Kaynak: İHA