Ankara: Din Öğretimi Genel Müdürü Aycan'dan CHP Milletvekili Gazalcı'nın Eleştirilerine Cevap

Ankara: Din Öğretimi Genel Müdürü Aycan'dan CHP Milletvekili Gazalcı'nın Eleştirilerine Cevap

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü İrfan Aycan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Kitapçığı'nda Yer Alan Bazı İfadelerde Laikliğin Çiğnendiği Yönündeki İddialarının Haklılık Payı Taşımadığını Belirtti.

Ankara: Din Öğretimi Genel Müdürü Aycan'dan CHP Milletvekili Gazalcı'nın Eleştirilerine Cevap

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü İrfan Aycan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Kitapçığı'nda yer alan bazı ifadelerde laikliğin çiğnendiği yönündeki iddialarının haklılık payı taşımadığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü İrfan Aycan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, CHP Milletvekili Gazalcı'nın '2007 Yılı Bütçe Tasarısı adlı kitabın 35. sayfasında yer alan "Din insanın doğru düşünmesine, kendi varlığının farkında olmasına ve en iyi şekilde kendini gerçekleştirmesine katkıda bulunan bireysel ve sosyal bir gerçektir. Eğitim evrensel nitelik taşıyan amaçlarının gerçekleşmesi için de dinin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır" ifadelerinin laikliğe aykırı olduğunu iddia ettiğini ifade etti. Aycan, söz konusu ifadelerin Milli Eğitim Bakanlığı 2007 bütçe tasarısı gerekçelerinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü başlıklı bölümünde yer aldığını vurgulayarak, din öğretiminin anayasanın güvencesi altında olduğunu kaydetti. Anayasanın 24. maddesi gereğince Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer aldığını belirten Aycan, 2002 yılında da din öğretimi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan ve 2003 yılında yayımlanan 'Bugünden Geleceğe Din Öğretim' adlı kitapçığın 2. sayfasından alındığını dile getirdi. Aycan, söz konusu kitapçıkta, "Günümüzde pek çok anlayış ve görüş, insanlığın geleceğini tehdit eden ciddi sorunların çözüme kavuşturulmasında dinden yardım almaktadır. Eğitimin evrensel nitelik taşıyan amaçlarının gerçekleştirilmesi için dinin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlıklı bir din anlayışı, eğitimin temel amaçları olarak karşımıza çıkan 'insanın kendini tanıması ve anlaması', 'Doğru düşünmesi', 'Bilinçli davranışlar geliştirmesi', 'Potansiyel yeteneklerin en iyi şekilde geliştirilmesi ve etkin kılınması', 'Üretkenliğinin artırılması', 'Sosyalleşmesi', 'Geçmişin birikiminin en iyi şekilde yeni nesillere aktarılması', 'Demokrasi kültürünün oluşturulması', 'İstikrar ve barışın korunması' gibi hususlarda etkin bir bilgi kaynağı olabilir" denildiğini belirtti.

Aycan, "2007 yılı bütçe gerekçesine konulan ve sayın milletvekilinin 2006 yılında da aynı ifadelerin yer aldığı yönündeki eleştirisi de haklılık payı taşımamaktadır. Din Öğretim Genel Müdürlüğü'nün kuruluş amacı ve bütçesinin gerekçesi her yıl değişmediğine göre aynı veya benzer ifadelerin 2006 yılı ve 2007 yılı bütçeleri gerekçesinde yer alması yadırganacak bir şey değildir. Milletvekilinin dile getirdiği hususlar önceki dönemlerde de aynen ve benzer şekilde kullanılan ifadeler olup, bunlar üzerinden yanlış yorum yapılması haklılık taşıyan bir yaklaşım değildir" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: İHA