Ankara'da Özgürlük, Barış, Demokrasi, Adalet ve Emek Mitingi Düzenlenecek

Ankara'da Özgürlük, Barış, Demokrasi, Adalet ve Emek Mitingi Düzenlenecek

KESK, DİSK, TMMOB, TTB'nin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları 11 Ocak'ta Ankara'da, "özgürlük, barış, demokrasi, adalet ve emek mitingi" düzenleyecek.

Ankara'da Özgürlük, Barış, Demokrasi, Adalet ve Emek Mitingi Düzenlenecek

KESK, DİSK, TMMOB, TTB'nin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları 11 Ocak'ta Ankara'da, "özgürlük, barış, demokrasi, adalet ve emek mitingi" düzenleyecek.

KESK, DİSK, TMMOB, TTB 11 Ocak'ta düzenleyecekleri mitingle ilgili ortak basın açıklaması yaptı. KESK Başkanı Lami Özgen, on bir yıldır iktidarda bulunan AK Parti ve "gizli ortağı Gülen Cemaati" arasındaki ittifakın çatırdadığını belirtti.Her iki tarafın birbiriyle ilgili iddialarını birer itiraf olarak kabul ettiklerini belirten Özgen şunları kaydetti:

"Çünkü ikisinin de masum olmadığını, suç ortağı olduklarını biliyoruz. Yolsuzluk, yoksulluk, zulüm düzeninin sorumlusu olduklarını biliyoruz. İktidarda on birinci yılını tamamlayan AKP, gizli ortağının da yardımıyla, örneklerine ancak tek parti diktatörlüklerinde rastlanan, eskisinden bile daha baskıcı, daha otoriter, daha totaliter bir rejim kurdu. "AKP'nin Yeni Rejimi'nde emek yok, barış yok, demokrasi yok, adalet yok, özgürlük hiç yok! AKP, bir yandan bütün toplumu kendi gerici muhafazakâr zihniyeti doğrultusunda yukarıdan aşağıya yeniden şekillendiriyor, bir yandan da pervasızca uyguladığı neoliberal politikalarla emekçilerin haklarına saldırıyor.Emekçiler için en kötü koşullarda aşırı çalıştırma, her türlü angarya, güvencesizlik demek olan taşeronlaştırma, gerek kamuda gerekse özel sektörde alabildiğine yaygınlaştı; Türkiye Cumhuriyeti, Taşeron Cumhuriyeti'ne dönüştü."

-"BARIŞÇIL GÖSTERİLERE BİLE TAHAMMÜL EDEMİYOR"-

"Kürt köylüsünün savaş uçaklarıyla taammüden bombalanıp öldürüldüğü Roboski Katliamının üzerinden iki yıl geçti" diyen Özgen, "Normalde, çoktan derdest edilip yargılanması, cezalandırılması gereken katiller, "Vur!' emrini veren askeri, siyasi sorumlular hâlâ aramızda dolaşıyor. Kürt Sorunu'nu çözecekmiş, çözüyormuş gibi yapan siyasi iktidar -Lice'de, Yüksekova'da gördük- barışçıl gösterilere bile tahammül edemiyor; halkın üzerine hedef gözeterek ateş eden Hükümet Güçleri, insanlarımızı katlediyor, savaşta bile dokunulmaz olan sağlık kurumlarını basıp korku, terör estiriyor" dedi.

Özgen, AK Parti'nin "dinci gerici muhafazakar" dünya görüşünün Alevi yurttaşları için büyük bir tehdit oluşturduğunu savunarak, iktidar tarafından, Cem evlerini "terör yuvası", Gezi eylemlerini "Alevi ayaklanması" olarak ilan edildiğini belirtti.

-"TMMOB'NİN YETKİLERİ YOK EDİLİYOR"-

AK Parti'nin "yeni rejiminde", "yeni Türkiye"sinde yaşam tarzlarına müdahalenin sistematik bir hale dönüştüğünü kaydeden Özgen şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi gibi yaşamayan herkesi "günahkâr', "kâfir' ilan eden gerici zihniyet "kızlı, erkekli' bir arada olmayı yasaklıyor, karma eğitimi bile kaldırmayı planlıyor. AKP'nin baskı politikalarından sendikalar, meslek örgütleri de payını alıyor; yöneticilerimiz, üyelerimiz tutuklanıyor, TMMOB'nin yetkileri yok ediliyor, TTB'nin Gezi Direnişi süresince yürüttüğü hekimlik faaliyetleri bile soruşturma konusu yapılıyor, yasaklanmaya çalışılıyor."

Özgen, "KESK, DİSK, TMMOB, TTB olarak; Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve emekten yana bütün örgütleri, bütün kurumları; bütün inisiyatif, bütün dayanışma, bütün forumları; tek bir istisna bile bırakmadan bütün yurttaşlarımızı yan yana gelip, omuz omuza vermeye; 11 Ocak 2014'te Ankara'da yapacağımız özgürlük, barış, demokrasi, adalet ve emek mitingini ülkenin her bir tarafında hep birlikte örgütlemeye, çoğaltmaya, büyütmeye, katılmaya çağırıyoruz" dedi.